Nyhetsarkiv2023

Ta krafta tilbake - politisk kontroll over strømmen nå!

Ta krafta tilbake - politisk kontroll over strømmen nå!

Lyse AS er eid av 14 kommuner i Rogaland der Stavanger og Sandnes er de største eierne. Rødt stiller liste i 8 av disse Lysekommunene, og mener at kommunene kan bruke eierskapet i Lyse til å ta krafta av børsen og tilby en lav makspris på strøm til alle innbyggere.

Fylkesprogram 2023-2027

Raudt vil ha eit samfunn der mangfaldet er større og dei økonomiske skilnadene er mindre. Det langsiktige målet er sosialisme. Det nære målet er å sikra eit samfunn bygd på solidaritet, med små klasseskilnader og universelle velferdsgode for alle folk.

2022

Rødt Rogaland's budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Rødt Rogaland's budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Rødt Rogaland har levert sitt forslag til budsjett for Rogaland fylkeskommune 2023 og økonomiplan 2023-2026. Rødt vil gjøre det mer attraktivt å ta bussen, reversere kutt til spesialundervisning, og innføre gratis bind og tamponger til alle skoleelever i fylket.

Nominér kandidatar til fylkestingslista til Rødt Rogaland 2023

Kven ynskjer du skal representere Rødt på Fylkestinget i Rogaland i perioden 2023-2027?

2021

Vil du hjelpe til i valgkampen?

Vil du hjelpe til i valgkampen?

Det er ikke mange stemmene det står og faller på for å komme over sperregrensa 13. september. Nå gjelder det å gi jernet og være synlig og tilgjengelig for alle potensielle Rødt-velgere i Rogaland.

Arrangement i Rogaland under valkampen

Arrangement i Rogaland under valkampen

Her finner du oversikt over alle arrangement i regi av Raudt Rogaland under valkampen 2021, sortert etter dato.

Rødt Rogaland søker ringeansvarlig

Rødt Rogaland søker en ringeansvarlig for organisering og oppfølging av frivillige under valgkampen i 100% stilling fra 15. juni til 15. september.

Kandidatpresentasjon: Miriam Stensland

Kandidatpresentasjon: Miriam Stensland

Hils på Miriam Stensland, 9. kandidat for Rødt Rogaland:

Kandidatpresentasjon: Leiv Olsen

Kandidatpresentasjon: Leiv Olsen

«Rødt er eit parti for arbeidsfolk. Derfor er det eit parti for deg.»

Har matfylket Rogaland ei framtid?

Har matfylket Rogaland ei framtid?

Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag spør dei politiske partia kva dei vil med norsk jordbruk. Har bønder i matfylket Rogaland ei framtid?

Politisk retningsskifte trengst — kva skal vera det raudgrønne alternativet?

Snart åttte år med Solberg-regjeringar har gitt oss større økonomiske forskjellar, sentralisering og dårlegare offentlege tjenester, samtidig som det sentrale byråkratiet har vakse. Regjeringsskifte trengst. Men det må meir til, me må skifta den politiske kursen. Kva skal det innebera?

2020

Julemedlemsbrev

Julemedlemsbrev

Med ynskje om ei god jul og eit mindre koronaprega 2021, vil styret i Raudt Rogaland takke for innsatsen i år - og minne om tidenes valkamp som er rett rundt hjørnet.

Rutetilbudet i Ryfylke må ikke kuttes!

Rutetilbudet i Ryfylke må ikke kuttes!

Rødt Rogalands fylkestingsrepresentant, Bjørn Ove Hersdal, skriver i dette innlegget om hvorfor vi ikke må kutte i rutetilbudet i Ryfylke, hvordan Rødt foreslår å unngå kutt i videregående skole og hvordan vi vil finansiere et prøveprosjekt med seks timers arbeidsdag for renholdere.

Raudt Rogaland sitt budsjettforslag 2021-2024

Raudt Rogaland legg denne veka fram sitt alternative budsjett for 2021-2024.

Rødt Rogaland søker valgkampsekretær

Rødt Rogaland søker en sekretær til valgkamp og gruppearbeid i 50% stilling fra 01. februar til 1. oktober

Vallista til stortingsvalet er klar!

Vallista til stortingsvalet er klar!

Nominasjonsmøtet til Raudt Rogaland blei avvikla 10. oktober og lista for 2021 er klar!

Nominer kandidatar til vallista!

Nominer kandidatar til vallista!

Neste år er det Stortingsval att, og Raudt er klare til å sprenge sperregrensa for fyrste gong i nettopp 2021. For å klare det, treng vi din hjelp til å finne dei beste kandidatane til å stå på vallista til Raudt Rogaland.

Lærdommar av korona-krisa

Korona-pandemien tok oss på senga, både i Norge og dei fleste andre land. Endå me var varsla!

Grønn omstilling — meir enn fagre ord?

Grønn omstilling — meir enn fagre ord?

Plutseleg har alle oppdaga at me kan få til den nødvendige omstillinga ved å utnytta kompetansen som alt er utvikla i industrien. Men korleis skal alle dei gode planane bli meir enn bare vakre planar?

Når barn bli tvangssende til utlandet

Det har komme fram at fleire hundre norske barn har blitt sende til utlandet mot sin vilje for å gå på koranskolar. Frp reagerer på autopilot. Det er bra at dei reagerer på sånt, men kor har dei, eller for den skuld Ap og Høgre, vore når den norske staten har tvangssendt norske barn til utlandet?

Frp vil ikkje stilla IS-folk for retten

Ei IS-kvinne med to barn skal hentast heim til Noreg. Frp varslar regjeringskrise. Men vil dei ikkje ein gong hente IS-folk heim for å stille dei for retten?

2019

Gi innspel til Rødt Rogaland sitt jordbrukspolitiske program!

Gi innspel til Rødt Rogaland sitt jordbrukspolitiske program!

På fylkesstyremøte 12.12.19 diskuterte styret Rødt Rogaland sin jorbrukspolitikk, og ynskjer no innspel frå medlemmane rundt omkring i fylket.

Avvis jernbanepakke 4!

Jernbanepakke 4 privatiserar jernbana vår for all framtid, og med den blir norsk jernbanepolitikk lagt direkte under EUs jernbanebyrå, ERA. Det er Rødt Rogaland sterkt i mot!

Stans Tyrkia!

Stans Tyrkia!

Tyrkia har i gått til angrep på Rojava, dei kurdiske områda i Syria. Dette er «takken» for at Syrias demokratiske front (SDF), der dei kurdiske YPG- og YPJ-styrkene er kjerna, har nedkjempa IS. Det er alt meldt om fleire drepne, dei fleste sivile. Det er også meldt at sivile har blitt henretta.

Raud-grøn veljarbølgje gav kilevink til Høgre

Raud-grøn veljarbølgje gav kilevink til Høgre

Politikk: Årets val blei ein kilevink til Høgre. I Rogaland sit dei att med bare to ordførarar, i Time og i Strand, dei har blitt partiet ingen vil samarbeida med. Høgre har vore pådrivaren for ei kraftig samfunnsomveltning, der stikkorda er marknadsstyring, sentralisering og privatisering.

Skal bomringar både auka og redusera biltrafikken?

Skal bomringar både auka og redusera biltrafikken?

Bomringar, kalla bymiljøpakker, skal løysa to uforeinlege mål: dei skal finansiera motorvegar som vil auka biltrafikken samtidig som dei skal finansiera tiltak for å redusera biltrafikken. Det går ikkje i hop.

Skal farge Rogaland raudt!

Skal farge Rogaland raudt!

I år stiller Raudt til val i historisk mange kommunar. Også i Rogaland har vi auka oppslutning, både i medlemstal, på meiningsmålingar og i talet på folk som stiller til val for partiet. Nest siste helga i juni samla medlem, tillitsvalde og folkevalde frå heile fylket seg til skolering og opplading til valkamp. Her kan du lese om nokre av sakene Raudt kjem til å jobbe med i tida framover

Ostehøvelkutt er angrep på velferdsstaten

Ostehøvelkutt er angrep på velferdsstaten

Rødt Rogaland har sett seg lei på regjeringa sine ostehøvellkutt, og vedtok på sitt årsmøte i mars ei samrøystes fråsegn med krav om å stogge desse kutta.