Siste nytt

Har matfylket Rogaland ei framtid?

Har matfylket Rogaland ei framtid?

Rogaland Bondelag og Rogaland Bonde- og Småbrukarlag spør dei politiske partia kva dei vil med norsk jordbruk. Har bønder i matfylket Rogaland ei framtid?

Politisk retningsskifte trengst — kva skal vera det raudgrønne alternativet?

Snart åttte år med Solberg-regjeringar har gitt oss større økonomiske forskjellar, sentralisering og dårlegare offentlege tjenester, samtidig som det sentrale byråkratiet har vakse. Regjeringsskifte trengst. Men det må meir til, me må skifta den politiske kursen. Kva skal det innebera?

Julemedlemsbrev

Julemedlemsbrev

Med ynskje om ei god jul og eit mindre koronaprega 2021, vil styret i Raudt Rogaland takke for innsatsen i år - og minne om tidenes valkamp som er rett rundt hjørnet.

Kontakt oss

Leder

Sindre Joa Sømme

Lokallag