Gi innspel til Rødt Rogaland sitt jordbrukspolitiske program!

På fylkesstyremøte 12.12.19 diskuterte styret Rødt Rogaland sin jorbrukspolitikk, og ynskjer no innspel frå medlemmane rundt omkring i fylket.

Utkast til jorbrukspolitisk program er ført i pennen av Leiv Olsen og Tobias Skretting. Om du eller laget ditt har innspel eller kommentarar, kan det sendast til Leiv Olsen på leolsen@online.no.