Nyhetsarkiv2022

ME - Vi trenger at inkompetanse byttes ut med oppdatert kunnskapsgrunnlag

ME - Vi trenger at inkompetanse byttes ut med oppdatert kunnskapsgrunnlag

Det har vært en viktig uke for ME hvor det på mandag, i diskusjonen om senvirkninger etter covid-19, ble tatt opp på Dagsnytt18 og i går tirsdag da en interpellasjon fra representanten Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren om ME ble behandlet. En debatt hvor vår egen Seher Aydar hadde et innlegg.

Lightning Process - en "helsetjeneste" vi IKKE ønsker oss

Lightning Process - en "helsetjeneste" vi IKKE ønsker oss

Lightning Process må kunne sies være et perfekt eksempel på hva vi ikke ønsker velkommen inn i fremtidens velferdstjenester – en privat aktør innen alternativ behandling/kursvirksomhet som ved hjelp av lobbyvirksomhet og lite tillitvekkende forskning ønsker et sugerør inn i statskassa, under påskudd av å være positivt for arbeidslinja.

Hvorfor er Samfunnshuset lyst opp i blått i dag?

Fordi 12.mai er ikke bare sykepleiernes dag, det er også den internasjonale ME-dagen. Det er ikke tilfeldig at begge disse dagene blir markert på Florence Nightingales fødselsdag.

I den nye tida, der røde faner og kjærleik vinn!

I den nye tida, der røde faner og kjærleik vinn!

I anledning 1.mai, og arbeidernes internasjonale kampdag, her på Steinkjer og markeringen ved Uppdal-bautaen holder/holdt Camilla Bilstad denne appellen.

Ingen er garantert å leve hele livet forskånet fra skade eller sykdom

"Fordommer som sitter godt planta i de fleste av oss etter flere ti-år med fremstillingen av arbeidsuføre som unnasluntrere som ikke vil bidra til samfunnet, uten at motstemmene når gjennom."

Sommerskole for barn og unge i Steinkjer kommune

Sommerskole for barn og unge i Steinkjer kommune

For halvannen uke siden ble Steinkjer kommune tildelt nesten 2,7 millioner kroner for å organisere sosiale og kulturelle aktiviteter, med faglig påfyll, for barn og unge nå førstkommende sommer. Men visste du at vår representant i formannskap allerede foreslo dette våren 2020?

2020

Tunet - Innsyn i krav om lovlighetskontroll og kommunens svar

Tunet - Innsyn i krav om lovlighetskontroll og kommunens svar

Tirsdag 2.juni valgte våre tre representanter i kommunestyret å ta steget om å kreve lovlighetskontroll av vedtaket om nedleggelse av Tunet bofellesskap.

Nedleggelsen av Tunet - et avtalebrudd?

Nedleggelsen av Tunet - et avtalebrudd?

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er Tunet bofellesskap vedtatt nedlagt som en følge av et uspesifisert innsparingskrav i enhet helse. Vi i Rødt mener at det er problematisk og vil i dette innlegget drøfte hvorvidt det er et avtalebrudd som det trengs en rettstvist på.

2019

Ingen blir friskere av å bli fattig

Ingen blir friskere av å bli fattig

Vi vet at dette ikke stemmer. Vi vet at ingen blir friskere av å bli fattig. Vi vet at dette kun er nok et steg i retning av å bygge ned velferden i Norge, en villet politikk basert på utsagnet «enhver er sin egen lykkes smed».

Kampen for større forskjeller – nå står barna for tur

Kampen for større forskjeller – nå står barna for tur

Med Rødt får du kampen MOT større forskjeller. Barnetrygden skal ikke inntektsberegnes. Dagens støtte til barnebriller og tannregulering skal bestå.

Barnetrygd: Steinkjer-Avisa 13.september

Barnetrygd: Steinkjer-Avisa 13.september

Vi ønsker å gi noen utfyllende kommentarer til noe av det som blir nevnt i Steinkjer-Avisa sin artikkel, fredag 13.september, hvor vår lokallagsleder snakker om barnetrygda som inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp og mulig inndekning.

Rødt Propaganda: Ingvill-Marie Snerting Hopen

Rødt Propaganda: Ingvill-Marie Snerting Hopen

Ingvill-Marie stiller til valg for å stå i bresjen mot sentralisering og tvangssammenslåinger. Vi må verne om de små enhetene og lokalsamfunnene vi har rundt oss. De er gull verdt! Bli kjent med vår 28.kandidat.

Rødt Propaganda: Randi Sofie Eek

Rødt Propaganda: Randi Sofie Eek

Møt vår 14.kandidat til valget nå på mandag; Randi Sofie Eek. Hun ønsker en politisk endring for Steinkjer der også de svakeste i samfunnslaget blir hørt.

Rødt Propaganda: Cilie Brandsegg

Rødt Propaganda: Cilie Brandsegg

Cilie Brandsegg, vår 25.kandidat til lokalvalget, er tydelig på at det trengs en sterk og tydelig stemme for de som sjelden får komme til orde. Og Rødt har den stemmen.

Rødt Propaganda: Henrik Skotvold Stene

Rødt Propaganda: Henrik Skotvold Stene

For Henrik, vår 16.kandidat, er de viktigste sakene å redusere barnefattigdommen, et rettferdig arbeidsliv og gratis varm skolemat. En ekte sosialist beskriver Skotvold Stene godt og presist.

For det er vel ikke Arbeiderpartiet sin skyld?

For det er vel ikke Arbeiderpartiet sin skyld?

"Det er rart at det alltid er folket som må tilpasse seg systemet, og ikke systemet som er laget for folket. Men det er påfallende lett å tenke en tanke om at det kommer som et resultat av godt betalte heltidspolitikere som lever i en boble langt unna folka de skal betjene."

Rødt Propaganda: Finn Rossing

Rødt Propaganda: Finn Rossing

Finn vil røske opp i et sovende kommunestyre og stiller til valg som Rødt Steinkjers førstekandidat. Han vil kjempe mot ulikhet og fattigdom på alle fronter!

Rødt Propaganda: Camilla Bilstad

Rødt Propaganda: Camilla Bilstad

Camilla stiller til valg på Steinkjers liste for å markere markere at det fins sterke motkrefter til den høyrevridde politikken i Norge, skole og oppvekst er hennes viktigste saker!

Rødt Propaganda: Håvard Krogstad-Wiborg

Rødt Propaganda: Håvard Krogstad-Wiborg

"Jeg ville sørget for at barnetrygda holdes utenfor inntektsberegninga ved utbetaling av sosialhjelp. Det skal være vår første seier!" Det mener Rødt Steinkjers tredjekandidat Håvard.

Rødt Propaganda: Emma Edvina Aarlott

Rødt Propaganda: Emma Edvina Aarlott

Steinkjer trenger Rødt fordi Steinkjer trenger sårt en opposisjon som kan endre strukturen i utøvelsen av politikk og avgjørelser. Derfor stiller Emma Edvina til valg på Rødt Steinkjers liste!

Rødt Propaganda: Anniken Bjørnes

Rødt Propaganda: Anniken Bjørnes

Vår 4.kandidat, Anniken Bjørnes, ønsker seg en gratisbutikk i sentrum, med klær og utstyr (a la Te&Tøy i Trondheim), i samarbeid med STAS og Raubua. Kreativ, jovial og med et smittsomt engasjement, hun er også lokallagets nestleder.

Rødt Propaganda: Kristin Rannem

Rødt Propaganda: Kristin Rannem

Bli kjent med vår 10.kandidat til årets lokalvalg. Den alltid så meget blide, Kristin Rannem, er tydelig på at det trengs en venstredreining i politikken her på Steinkjer. 33-åringen mener at det er på tide at folk får skikkelige stillinger og vil stå i bresjen for "retten til heltid".

Rødt Propaganda: Tor Arne Mjøen

Rødt Propaganda: Tor Arne Mjøen

Hvis Tor Arne ble ordfører på Steinkjer ville han solgt ordførerkjedet og gitt pengene til varmestua!

Rødt Propaganda: Liam Joyce

Rødt Propaganda: Liam Joyce

Engelskmannen Liam Joyce ble trukket til Steinkjer av kjærligheten til sin kvinne. Han er meget bekymra for jordas fremtid på grunn av de menneskeskapte klimaforandringene og mener at det haster veldig med tiltak. Der sitter Rødt på løsningen! Bli kjent med vår 7.kandidat.

Rødt Propaganda: Astrid Nordgård

Rødt Propaganda: Astrid Nordgård

Haugtun, på Sparbu, sin tydeligste stemme er vår 23.kandidat til lokalvalget nå denne høsten. Hun har stått på for sitt nabolag, engasjert folk og kjempet mot byråkratiet. Og de vant!