Rødt Propaganda: Randi Sofie Eek

Møt vår 14.kandidat til valget nå på mandag; Randi Sofie Eek. Hun ønsker en politisk endring for Steinkjer der også de svakeste i samfunnslaget blir hørt.

Hei Randi!

Hvor gammel er du?

Jeg er 33 år, snart 34.

Hva gjør du til daglig?

Jeg har 3 barn på 5, 8 og 11 år og jeg jobber som sykepleier/miljøterapeut på Fergeland bo- og habilitering.


Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

Jeg stiller til valg for Rødt fordi jeg mener det er viktig å være tydelig på hvilke meninger og verdier man har i livet. For meg representerer Rødt rettferdighet og likeverd, noe jeg synes er mangelvare i dagens politiske maktelite.

Viktige saker for meg er flere miljøterapeuter i skolen, leksefri skole og gratis skolemat for alle elever.


Hvorfor trenger Steinkjer Rødt?

Steinkjer trenger Rødt fordi det er på tide med en politisk endring der også de svakeste i samfunnslaget blir hørt. Helt konkret ønsker jeg et kommunestyre som øker ressurser til rus, psykiatri, helse og omsorg samt skole og oppvekst heller enn å kutte ressurser til nevnte. Vi må fokusere på forebygging og tidlig innsats.


Hva er sosialisme for deg?

Sosialisme for meg er rettferdighet, demokrati og at alle har like muligheter til utdanning og helsehjelp uavhengig av hvor vi bor og hvilken familie vi er født inn i.


Hvilke saker er viktig for deg?

Viktige saker for meg er flere miljøterapeuter i skolen, leksefri skole og gratis skolemat for alle elever. Flere helsesykepleier, slik at de kan være tilgjengelig hver dag for alle elever i kommunen som et ledd i forebygging og tidlig innsats - mer tilstedeværelse! Styrking av Felten. Fokus på funksjonshemmedes rettigheter og deres selvbestemmelse i egen hverdag. I tillegg er jeg opptatt av at det skal være lønnsomt for bønder å satse på landbruk og matproduksjon i Norge.


Hva hadde du gjort om du hadde ordførerkjedet for en dag?

Vet ikke helt hva jeg hadde gjort med det ordførerkjedet. Å selge det og gi pengene til varmestua er jo nevnt tidligere. Jeg vet ikke om jeg hadde hatt myndighet til å selge det, så jeg hadde nok sørget for at varmestua hadde fått et eget punkt i det kommunale budsjettet på annet vis.


Beskriv deg selv med tre ord!

Jeg er snill, rettferdig og «lettliva».

Godt valg!