Siste nytt

Tunet - Innsyn i krav om lovlighetskontroll og kommunens svar

Tunet - Innsyn i krav om lovlighetskontroll og kommunens svar

Tirsdag 2.juni valgte våre tre representanter i kommunestyret å ta steget om å kreve lovlighetskontroll av vedtaket om nedleggelse av Tunet bofellesskap.

Nedleggelsen av Tunet - et avtalebrudd?

Nedleggelsen av Tunet - et avtalebrudd?

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen er Tunet bofellesskap vedtatt nedlagt som en følge av et uspesifisert innsparingskrav i enhet helse. Vi i Rødt mener at det er problematisk og vil i dette innlegget drøfte hvorvidt det er et avtalebrudd som det trengs en rettstvist på.

Ingen blir friskere av å bli fattig

Ingen blir friskere av å bli fattig

Vi vet at dette ikke stemmer. Vi vet at ingen blir friskere av å bli fattig. Vi vet at dette kun er nok et steg i retning av å bygge ned velferden i Norge, en villet politikk basert på utsagnet «enhver er sin egen lykkes smed».