Sommerskole for barn og unge i Steinkjer kommune

For halvannen uke siden ble Steinkjer kommune tildelt nesten 2,7 millioner kroner for å organisere sosiale og kulturelle aktiviteter, med faglig påfyll, for barn og unge nå førstkommende sommer. Men visste du at vår representant i formannskap allerede foreslo dette våren 2020?

31.mars kom det ei pressemelding fra regjeringen om at de hadde besluttet å bevilge 500 millioner kroner til norske kommuner for å organisere sommerskole for barn og unge med sosial, kulturelt og faglig påfyll. Steinkjer kommune hadde søkt og fikk et tilslag på nesten 2,7 millioner kroner.

Både dette skoleåret, men og det forrige, har mange barn og unge både hadde perioder med hjemmeskole, en skolehverdag enten på gult eller rødt nivå og hatt begrenset mulighet til å delta på sosiale og kulturelle aktiviteter. Dette er et viktig tiltak for mange sårbare barn og unge. Nå får de noe meningsfylt å se frem til.

Oversikt som viser hva Steinkjer kommune får i tilskudd fra regjeringen

Videre er det slik at kommunene får ganske stor frihet til å forme tilbudet som gis barn og unge. Kommunene står fritt til å samarbeide med idrettslag, kulturskoler, leirskoler eller foreninger. Dette er viktig for frivilligheten i kommunen vår.

Men visste du at et lignende forslag allerede våren 2020 ble foreslått av vår representant Camilla Bilstad?

I formannskap, 14.mai 2020, fremmet kamerat Bilstad følgende forslag:

BARNESATSING SOM STYRKER FRIVILLIGHETEN, KULTURLIVET OG IDRETTEN
Forslag til vedtak:

Formannskapet vedtar en storstilt satsing på aktiviteter for barn i grunnskolen for den kommende sommer med en utgiftsramme opptil 2 millioner kroner i driftsmidler (tas fra fond) for å finansiere Barnas Sommer, et kommunalt aktivitetstilbud for sommeren 2020 (i samarbeid med næringsliv, lag og organisasjoner).

Midler kan også vurderes brukt til å finansiere innkjøp av materiell som kan benyttes utover sommeren 2020. Kommunedirektøren bes om å snarest fremme en sak til administrasjonsutvalget i tråd med føringene i denne saken. Administrasjonsutvalget vurderes som styringsgruppe for denne satsingen, evt. en ekstern arbeidsgruppe bestående av representanter for både det politiske flertall og mindretall. Økonomiske konsekvenser innarbeides i rulleringen av handlings- og økonomiplanen.

Forslaget falt med kun vår stemme.

Vi er derfor glade for at regjeringen i år tar ansvar, der vi lokalt i fjor sviktet, for barn og unge med å bevilge penger til sommerskole slik at de kan få et sosialt, kulturelt og faglig påfyll.