Rødt Propaganda: Astrid Nordgård

Haugtun, på Sparbu, sin tydeligste stemme er vår 23.kandidat til lokalvalget nå denne høsten. Hun har stått på for sitt nabolag, engasjert folk og kjempet mot byråkratiet. Og de vant!

Navn: Astrid Nordgård

Hvor gammel er du? 57 år


Hva gjør du til daglig? Er adjunkt med tilleggsutdanning i design og håndverk, og kunst, design og Arkitektur, og jobber ved Steinkjer og Levanger videregående skoler og driver et småbruk på Sparbu.

Hei Astrid, hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Forskjellene mellom rike og fattige har økt, og det har forverret seg enormt etter at den blåblå regjeringa ble valgt. Vi skal ikke ha det sånn i Norge.

Hvorfor trenger Steinkjer Rødt?

- Etter å ha fulgt med på sidelinjen blant annet med Haugtunsaken på Sparbu, og opplevd at de fleste som sitter i kommunestyret ikke hører på velgerne sine, så finnes det ikke tvil om at Steinkjer trenger en sterkere opposisjon. Kommunestyret vedtar å bygge ned friområder (fotballhall), lar veier gå over den beste dyrkamark, uten å protestere, og ansetter ikke folk i 100% stilling, for eksempel innenfor helse og omsorg, dette for å nevne noen saker – her er det så mye som trenger å bli belyst og stilt spørsmål om fra flere vinkler.

Forskjellene mellom rike og fattige har økt

Hva er sosialisme for deg?

- Det er at alle skal kunne delta i samfunnet fra sitt ståsted, og få sin del av godene.

Forskjellene skal ikke være store. Det er ikke nødvendig i Norge.

Hva er din store kjepphest?

- At jeg får fnatt av dagens grusomt stygge kassearkitektur som ødelegger byene og distrikta våre.

Steinkjer er intet unntak.

Da ville jeg ha fjerna inntekstberegninga på barnetrygd for familier med lav inntekt i Steinkjer

Hvilke sak(er) er de viktigste for deg?

- At alle barn skal ha like muligheter til å delta og bidra i skolen og i fritida si, uten at det skal koste penger.

Vi kan ikke legge mere matjord under asfalt. Det er ikke nødvendig, Vi har kunnskap til å bygge veier og samferdsel på en mye klokere måte uten å ødelegge for framtida vår.

I tillegg må vi få fjerna alle konsulentfirma med sugerør i kommunekassa.

Hvis du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Da ville jeg ha fjerna inntekstberegninga på barnetrygd for familier med lav inntekt i Steinkjer.

Og tatt tak i jordvernsaken. Planlegge veier for framtiden – med miljøbevissthet som grunntanke.

Hva er din beste egenskap?

- At jeg er sta.

Takk for praten!