Kampen for større forskjeller – nå står barna for tur

Med Rødt får du kampen MOT større forskjeller. Barnetrygden skal ikke inntektsberegnes. Dagens støtte til barnebriller og tannregulering skal bestå.

Skrevet av: Håvard Krogstad-Wiborg

Folkevalgt og lokallagsleder Rødt Steinkjer

Regjeringa foreslår i statsbudsjettet å øke barnetrygda med 3.600 kroner for barn opp til fylte seks år. Barns første seks leveår er avgjørende for videre utvikling. Barnetrygda er universell, den går til alle barn, uansett hvem foreldrene er. Dessverre er det slik at ordningen ikke fungerer etter intensjonen. I mange kommuner, som her i Steinkjer, inntektsberegnes barnetrygda ved utbetaling av sosialhjelp. Foreldre som mottar sosialhjelp får avkortet ytelsen tilsvarende barnetrygda. Det vil si at økningen på 3.600 kroner bare gjelder barn av foreldre som ikke understøttes av sosialhjelp. Kommunen, med Senterpartiet ved roret, kommer til å spare ytterligere 300 kroner for hvert barn under seks år, hver måned, som vokser opp i et hjem hvor forsørger mottar sosialhjelp. En økning i barnetrygd som skal være utjevnende får tvert imot motsatt virkning. Økende ulikhet og større forskjeller mellom barn. For noe de ikke har kunnet påvirke selv.

“Vis meg tenna dine, gutt, så skal jeg si deg hvor du kommer fra!” Får regjeringen det som de vil, vil 10.000 barn og unge miste støtten til tannregulering (gruppe C). Et annet faktum som ikke er kommunisert mye om, er at de som trenger regulering kun får dekt et minimumsbeløp, det billigste alternativet, som de færreste kjeveortopeder tilbyr. Det vi ender opp med er at det er kun de med best økonomi som skal kunne ha tannregulering for å rette opp skjevstilling og invertering. Tennene blir for mange et uttrykk for hvilken sosial klasse de vokser opp i. Og mange flere vil slite med økte tannreguleringskostnader på grunn av minimumsbeløpet. Igjen vet vi hva vi ender opp med. Økende ulikhet og større forskjeller mellom barn og unge.

Briller er noe man har i ansiktet, synlig for alle. For barn, unge og voksne, er brillene identitetsskapende. Det er viktig for både barnet selv og foreldrene å ha en god følelse rundt barnebrillene. I en aktiv hverdag er det viktig at brillene sitter godt og er tilpasset barnet. Det alle disse barna har til felles er at de har ulike årsaker til behovet, og at de ikke kan velge bort brillene. Regjeringa foreslår å fjerne dagens støtte til barnebriller. Dette fører til at mange barn ikke kan få de brillene de selv vil ha og som sitter best, men skal klare seg med “rimelige og formålstjenlige” briller. Familiene til disse barna vil også rammes økonomisk. I dag dekkes 475,- av innfatningen, glass og arbeid med tilpasninger. Med regjeringens forslag kastes en ekstraregning på flere tusen i fanget til disse foreldrene hver gang barnet trenger nye briller, all den tid det er glasset i brillene som koster mye, tilpasset til hver og en av små og unge, våre håpefulle, vår framtid. Å kunne gi et barn akkurat den brillen de ønsker seg, den de synes er fin, den de vil ha på seg og gå med, er noe samfunnet har råd til. Forslaget om å kutte i den stønaden er intet annet enn smålig.

I sum risikerer vi at mange foreldre, også i vår kommune, med barn som enten trenger briller og/eller tannregulering, mister barnetrygda fordi de må ha sosialhjelp for å få råd til å kjøpe nye briller og rett opp i skjevstilling og invertering. Med andre ord; økt ulikhet og økte forskjeller. Med Rødt får du kampen MOT større forskjeller. Barnetrygden skal ikke inntektsberegnes. Dagens støtte til barnebriller og tannregulering skal bestå.