Rødt Propaganda: Ingvill-Marie Snerting Hopen

Ingvill-Marie stiller til valg for å stå i bresjen mot sentralisering og tvangssammenslåinger. Vi må verne om de små enhetene og lokalsamfunnene vi har rundt oss. De er gull verdt! Bli kjent med vår 28.kandidat.

Hei Ingvill-Marie!

Hvor gammel er du?

Jeg er 20 år gammel.

Hva gjør du til daglig?

Student og deltidsansatt hos Clas Ohlson

Hvorfor stiller du til valg for Rødt Steinkjer?

Jeg stiller til valg for rødt fordi samfunnet vårt trenger en sterk sosialistisk stemme. Samfunnet vårt preges av urettferdige og usosialistiske løsninger, og her mener jeg at Rødt kan bidra med å vri politikken i riktig retning. Alle skal ha like muligheter og like tilbud av velferdstjenester.

Hvorfor trenger Steinkjer Rødt?

Steinkjer trenger Rødt fordi vi skal være ett friskt pust som trekker politikken mer ut på venstrefløyen. Vi skal jobbe mot flere og bedre tilbud i kommunen vår.

Hva er sosialisme for deg?

Sosialisme for meg er at alle skal ha like muligheter. Pengesekken til mor eller far skal ikke bestemme hvor bra skole du skal gå på, ei heller hvor lang ventetid det skal være på helsetjenester.

Hva er dine store kjepphest?

Min store kjepphest er at størst ikke nødvendigvis er best. Sammenslåing, sentralisering, skolenedleggelser etc. kan gjøre at menneskene som benytter seg av velferdstjenestene ikke føler seg sett. Nærhet til folket blir vannet ut. JA til distriktene.

Hva er dine beste egenskaper?

Mine beste egenskaper er at jeg er empatisk og uselvisk.

Takk for praten!