Rødt Propaganda: Anniken Bjørnes

Vår 4.kandidat, Anniken Bjørnes, ønsker seg en gratisbutikk i sentrum, med klær og utstyr (a la Te&Tøy i Trondheim), i samarbeid med STAS og Raubua. Kreativ, jovial og med et smittsomt engasjement, hun er også lokallagets nestleder.

God morgen, Anniken!

Kan du ikke starte med å si hvor gammel du er og hva du gjør til daglig?

- Jeg er 46 år og jobber som skolebibliotekar.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Fordi jeg synes hele det politiske landskapet har beveget seg altfor langt mot høyre. Og for å bidra til å sikre velferd for de som har minst.

Hvorfor trenger Steinkjer Rødt?

- Fordi venstresiden er for lite synlig, det trengs en markant venstrekant.

Hva er sosialisme for deg?

- Rettferdig fordeling av fellesskapets goder. Solidaritet med de som har minst.

Hva er din store kjepphest?

- Utvidelse av tilbudet Åpen barnehage!

Hvilke sak(er) er de viktigste for deg?

- Utjevning av sosiale forskjeller blant barn og unge. Like muligheter for alle, uavhengig av foreldres økonomi og ressurser.

Hvis du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med det digre ordførerkjedet rundt nakken?

- Satt i gang gratisbutikk i sentrum, med klær og utstyr (a la Te&Tøy i Trondheim), i samarbeid med STAS og Raubua.

Hva er din beste egenskap?

- Jeg er tolerant.

Dette var hyggelig!