Rødt Propaganda: Håvard Krogstad-Wiborg

"Jeg ville sørget for at barnetrygda holdes utenfor inntektsberegninga ved utbetaling av sosialhjelp. Det skal være vår første seier!" Det mener Rødt Steinkjers tredjekandidat Håvard.

Håvard er lokallagsleder i Rødt Steinkjer og står på tredjeplass på Steinkjers liste i år.

Hvor gammel er du?

- 29 år gammel på 5.året. Den eneste som forstår det er mi niese, alle andre sier at jeg er 33 år gammel.

Hva gjør du til daglig?

- Til daglig jobber jeg som miljøterapeut i sektor habilitering, legevakt og legetjenester hos Steinkjer kommune.

Hvorfor stiller du til valg for Rødt?

- Jeg stiller til valg for Rødt fordi Steinkjer både trenger og fortjener en tydelig stemme som utfordrer den konformiteten som har utviklet seg i kommunestyret. Når nesten alle jeg møter på gata er skeptisk til et nytt og dyrt kulturhus, samtidig som at nesten samtlige folkevalgte er for, så speiler ikke lenger kommunestyret det ordskiftet som skjer i mellom folk på gata, grendehuset eller på kaffebesøk til hverandre.

Brød til alle før noen kan spise kake vil være vår modus operandi.

Hvorfor trenger Steinkjer Rødt?

Jeg var inne på det i besvarelsen på forrige spørsmål, men det aller viktigste må være å løfte fattigfolkets behov og stemme inn i de folkevalgtes sal. Når et flertall argumenterer for at det vil være for dyrt å ikke inntektsberegne barnetrygda ved utbetaling av sosialhjelp og i samme møte stemmer FOR en finansieringsmodell for fullskala fotballhall midt i et grønt friareale, så sier det noe om hvilke prioriteringer som tas, og at det ikke gagner de som trenger fellesskapet mest. Brød til alle før noen kan spise kake vil være vår modus operandi.

Hva er sosialisme for deg?

- Sosialisme for meg er at samfunnet er som en stor familie. Hvor de som har ting på stell tar ansvar for, hjelper og støtter de som av ulike årsaker, enten i perioder eller for hele livet, lever i utenforskap eller har daglige utfordringer. Yte etter evne og få etter behov.

Hva er din store kjepphest?

- Mine store kjepphest er at vi må ivareta de som har minst før vi som er bemidlede og som har vært heldige kan drikke sjampis og spise kanapeer. Pluss at vi må få fiksa den klima- og miljøplanen for Steinkjer kommune som er alt annet enn god. Den er uambisiøs, inneholder få/ingen konkrete tiltak, sier lite om hvem som har ansvaret og nesten ikke en eneste tidsfrist er å finne. Som en av landets største landbrukskommuner er dette utrolig bakstreversk.

Hvilke sak(er) er de viktigste for deg?

- Fanken! Har jo allerede vært inne på meget, men kan kanskje legge til at jeg er meget begeistret for bolystprosjektene og velforeninger. Dette er demokrati på laveste nivå. Så vakkert. Det er de som bor i grenda eller i nabolaget som vet best hvilke tiltak som trengs for området. Når de sammen møtes, kommer fram til en felles enighet om hva som bør prioriteres av kommunen, så må det være vårt ansvar å sørge for at det blir gjort. Selvsagt innenfor aksepterte økonomiske rammer, men det skal vi klare, dette er investeringer vi vil få igjen.

Jeg ville sørget for at barnetrygda holdes utenfor inntektsberegninga ved utbetaling av sosialhjelp. Det skal være vår første seier.

Hvis du ble ordfører i morra, hva er det første du ville gjort med ordførerkjedet rundt nakken?

- Smelta om, solgt og gitt inntekten til Varmestua. Er det lov å si det? Nei, jeg ville sørget for at barnetrygda holdes utenfor inntektsberegninga ved utbetaling av sosialhjelp. Det skal være vår første seier.

Hva er din beste egenskap?

- Jeg er ærlig og to the point. Pluss at jeg vet hvordan det er å vokse opp i en fattigfamilie. All ære til min mor som klarte å få så mye ut av så utrolig lite. Hun er også mitt forbilde! Få med det.