Barnetrygd: Steinkjer-Avisa 13.september

Vi ønsker å gi noen utfyllende kommentarer til noe av det som blir nevnt i Steinkjer-Avisa sin artikkel, fredag 13.september, hvor vår lokallagsleder snakker om barnetrygda som inntektsberegnes ved utbetaling av sosialhjelp og mulig inndekning.

Artikkelen kan leses i sin helhet her (abonnement kreves):

https://www.steinkjer-avisa.no/nyheter/2019/09/13/%E2%80%93-Vi-m%C3%A5-gi-pengene-tilbake-19932248.ece

Kommentarer:

1. Angående inndekning ser vi at overskuddet fra NTE er en stabil inntekt til kommunen vår, dette basert på overføringer til den tidligere fylkeskommunen, som skal avsettes til fond. Vi mener derfor at i driftsbudsjettet kan vi budsjettere med mindre avsetting til disposisjonfond og på den måten frigjøre økte midler til drift.

2. Gjelder også inndekning; vi mener at det i kommunen vår er rom for å hente ut en gevinstrealisering ved effektivisering (kanskje så mye som 12%), og vi ønsker at dette skal skje i administrasjonen (bedre kommunikasjonslinjer, samhandling, samarbeid og tillitsbasert ledelse, ikke ved å kutte personalressurs) og ved å i større grad ta mer i egenregi (redusere konsulentbruk). Det er ikke de leverende tjenestene i helse, omsorg og oppvekst som skal bli skadelidende når det "må" kuttes. De leverende tjenestene i helse, omsorg og oppvekst må skjermes.

3. Kommunen må også finne en felles praksis for hvordan de henter inn tilbud/krever ved mulighetsstudier og forprosjekter. Ved å gi eksterne aktører for mye makt ender vi opp med å betale mer for prosjekter og arbeid enn det som strengt tatt var nødvendig. I dag er det i for stor grad tilfeldig hvordan det gjøres.