For det er vel ikke Arbeiderpartiet sin skyld?

"Det er rart at det alltid er folket som må tilpasse seg systemet, og ikke systemet som er laget for folket. Men det er påfallende lett å tenke en tanke om at det kommer som et resultat av godt betalte heltidspolitikere som lever i en boble langt unna folka de skal betjene."

På trykk i Steinkjer-Avisa, 23.august, 2019.

Når Arbeiderpartiet går ut i Trønder-Avisa og forteller at de er bekymret for sentraliseringa etter fylkessammenslåinga, er det vanskelig å vite om man skal le eller gråte...

For var det ikke nettopp Arbeiderpartiet som sto i ledtog for sammenslåinga bare dager etter at lokalvalget for 4 år siden var over? Protestene runget, spesielt i Nord-Trøndelag, hvor de fleste innså allerede den gang problemene Arbeiderpartiet først nå ser ut til å oppdage.

Det blir derfor mildt sagt tragikomisk, at Arbeiderpartiet som tok debatten om sammenslåing først ETTER valget, for så å overse 10.000 nord-trønderske underskrifter for en folkeavstemning om spørsmålet, nå plutselig skal forsøke å framstille alle andre som skumle sentraliseringsparti. For det er i alle fall ikke Arbeiderpartiets skyld!?

For var det ikke nettopp Arbeiderpartiet som sto i ledtog for sammenslåinga bare dager etter at lokalvalget for 4 år siden var over?

For det var økonomi som var argumentet for sammenslåinga. Penger som i framtiden ville utarme hele fylket og alle som bodde her. For samfunnet vårt manglet penger så til de grader, at det så vidt kunne bygges firefelts motorveier, ruvende bruer, svulstige kulturhus, flunkende nye administrasjonsbygg og høye lønninger for politisk ledelse. Da er det mindre viktig at en stemme fra Verran, Steinkjer eller Namsskogan drukner i en "stor og robust" ansiktsløs fylkeskommune.

Det er rart at det alltid er folket som må tilpasse seg systemet, og ikke systemet som er laget for folket. Men det er påfallende lett å tenke en tanke om at det kommer som et resultat av godt betalte heltidspolitikere som lever i en boble langt unna folka de skal betjene. At disse politikerne er så omgjengelige og tilgjengelige de siste ukene før valget, er nesten like pinlig som å være vitne til Arbeiderpartiets interne kamp om posisjoner i etterkant av sammenslåinga.

I Rødt går vi gjerne motstrøms i kampen for at mannen i gata også skal ha en stemme, så får vi heller bli upopulær hos de som finner komfort i den politiske bobla. Det bryr oss midt på ryggen!

Godt valg!

Tor Arne Mjøen

6. kandidat

Rødt Steinkjer