Skole

Rødt vil at alle skal få et gratis, godt og likeverdig skoletilbud. Det gjelder uansett hvem foreldrene dine er eller hvor i landet du bor.

I dag er skolen best tilpasset elever som liker teori og har foreldre med høy utdanning. Resultatet av dette er blant annet dårligere læring og mistrivsel for mange elever og høyt frafall i videregående. Rødt mener at skolen skal legge like stor vekt på teoretisk og praktisk læring. Skolen skal være et sted hvor alle kan kjenne seg igjen, delta og utvikle seg.

Leksefri skole

Vi vil ha leksefri skole, slik man har gode erfaringer med ved flere skoler allerede. Leksefri skole vil utjevne forskjeller, siden foreldrene får mindre å si for hvor mye man lærer. I tillegg vil familiene få mindre stress i hverdagen, og lærerne kan bruke tid på undervisning framfor å kontrollere lekser.

Flere lærere

Rødt ønsker færre elever per lærer. I grunnskolen skal det være maksimalt 20 elever i hver klasse. I første klasse skal det være to lærere i alle timer når det er mer enn 15 elever. På videregående skal det være maksimalt 20 elever på studieforberedende linjer og maksimalt 12 elever på yrkesfaglige linjer.

Lærerne trenger tid og tillit

Økt bruk av nasjonale prøver og standardiserte tester for å måle kvaliteten på både elever og skoler har ført til enda mer teoretisering og en undervisning retta inn mot prøveresultater. Dette flytter fokuset vekk fra selve læringen. Rødt ønsker at lærerne bruker mer tid på læring, og står friere til hvordan de vil gå fram for å kartlegge elevenes kunnskap.

Rødt ønsker ikke heldagsskole, og vil heller satse på å øke kvaliteten på timene enn å øke antall timer.

Les mer

Vurdering for læring, ikke for rangering

Uttalelse vedtatt av LS 20. - 21. mai 2017

En skole som åpner muligheter, ikke lukker dører

Uttalelse vedtatt av LS 20. - 21. mai 2017