Nasjonale prøver

Rødt vil ha en skole med levende læring, ikke for mekanisk pugging. Derfor vil vi avskaffe nasjonale prøver.

Det har vært en økt bruk av kartlegging og testing som ensidig måling av «kvalitet» i skolen. I flere områder av landet har testene blitt gjenstand for prestisjejag og konkurranse blant skoledirektører og politikere, som vi ser i bruken av nasjonale prøver. Dette har ført til enda mer teoretisering og undervisning retta inn mot bedre prøveresultater og voksnes prestisje på kort sikt, heller enn det beste for barnas læring på lang sikt. Økt bruk av testing og kartlegging har hatt konsekvenser for elevene i form av mindre frihet til selv å velge hva en vil lære og økende psykiske og stressrelaterte vansker.

Rødt vil:

  • Stanse rangering av elever og skoler. Elevers læring kan ikke vurderes gjennom måling og rangering.
  • Avvikle obligatoriske, standardiserte tester. Kunnskap om skolen som system må innhentes gjennom utvalgsprøver og klasseromsforskning