Elevdemokrati

Rødt jobber for et reelt elevdemokrati, der elevene sikres innflytelse over skolehverdagen.

I dag har elevrådene lite innflytelse over skolen. De får være med å bestemme menyen i skolekantinen og hvor brusautomaten skal stå, men får ikke være med å bestemme over viktige beslutninger som angår undervisning.

Rødt vil:

  • At skolen skal gi opplæring i reelt demokrati, blant annet gjennom elevrådet, og elever i videregående skole må få streikerett.
  • At plikten til elevråd slik den står i opplæringsloven i dag, skal opprettholdes.