Fraværsgrensa

Rødt vil at fraværsreglene i videregående skole ikke skal utformes sånn at utsatte elevgrupper rammes gjennom rigide fraværsgrenser. Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen. I stedet for å straffe elever som sliter med å fullføre skolen vil Rødt gjøre noe med årsaken til at noen har høyt fravær, og hjelpe dem.

Foto: Anja Ariel Tørnes Brekke.

Rødt mener at den beste måten å sørge for at flest mulig fullfører skolen er et godt skolemiljø, flere lærere inn i skolen, styrking av skolehelsetjenesten og en skole for læring - ikke mekanisk pugging. Rødt vil også styrke oppfølgingen av de som faller ut av skolen.