Barnehage

Rødt ønsker en gratis, offentlig barnehage med nok ansatte. Det skal ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert.

Den rødgrønne regjeringas arbeid med å sikre barnehageplasser til alle førte til et frislipp av private, kommersielle aktører som driver barnehager med mål om profitt. Dette gjør de ved å kutte i lønns- og pensjonsvilkår, samtidig som de ofte har flere barn pr. ansatt i barnehagen. De offentlige barnehagene blir presset til tilsvarende vilkår for å konkurrere med de private. Innføring av kartlegging og snevre læringsmål går på bekostning av de ansattes tid med barna og barnas mulighet til å utvikle seg i eget tempo.

Rødt jobber for:

  • Å gjøre slutt på velferdsprofitører i barnehagesektoren. Omsorgen for barna våre må løses av fellesskapet, og penger bevilget av det offentlige skal gå til best mulig omsorg, ikke til privat profitt.
  • Målet er at barnehage skal være gratis, dette må innføres ved å gradvis gjøre det gratis for flere og flere aldersgrupper. I vårt forslag til statsbudsjett har vi prioritert å starte med å gjøre det gratis for femåringer.
  • Alle barn skal ha rett på barnehageplass i sitt nærmiljø.
  • Barnehagen skal ha en religionsfri formålsparagraf.
  • Det må innføres en nasjonal bemanningsnorm med maksimalt to barn under ett år-, tre små- eller fem store barn per ansatt.
  • Den anbefalte statlige arealnormen for inneareal må gjøres gjeldende for alle barnehager.
  • Alle barnehager må ha styrere med barnehagelærerutdanning.