Skolefritidsordning

Skolefritidsordning (SFO) skal være et gratis fritidstilbud, ikke en utvidet skoledag.

I dag er det lommeboka som avgjør om barn kan gå på SFO eller ikke. Det gjør at barn som kommer fra ressurssvake familier kan falle bakpå hvis SFO legges for tett opp til den vanlige skolen. Det er en utvikling mot heldagsskole vi ønsker å motvirke.

Rødt jobber for at SFO skal være et gratis tilbud til 1. - 4. klassinger, med god pedagogisk og barnefaglig bemanning. Det skal gi barna mulighet for lek, utfoldelse og ro. Det skal være et fritidstilbud, ikke en forlengelse av skoledagen.