Mobbing

Skolene skal ivareta elevenes trivsel og helse og sørge for et skolemiljø fritt for mobbing der barna føler seg inkludert.

Rødt vil:

  • Alle skoler må settes i stand til å jobbe aktivt for et skolemiljø fritt fra rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling, mobbing, seksuell trakassering og overgrep. Barn skal føle seg inkludert, uavhengig av utseende, funksjonsnivå, opphav, livssituasjon, familiesammensetning, seksualitet eller normbrytende uttrykk.At siden det er helt grunnleggende med et skolemiljø som er fritt for mobbing, må det innføres en uavhengig, nasjonal klageinstans i saker som omhandler mobbing, trakassering, rasisme og andre brudd på opplæringslovens §9a.
  • At opplæringslovens §9a skal inkludere saker som omhandler rasisme.
  • At opplæring i grensesetting og respekt for andres grenser, herunder seksuell trakassering, skal ha en naturlig plass i skolen.
  • Styrke skolehelsetjenesten slik at nasjonale normer oppfylles og helsesykepleier må være tilgjengelig hver dag og kunne henvise til Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP). Det skal være lav terskel for at helsesykepleier kan henvise til BUP, slik at BUP kan virke forebyggende.