Fagskoler

Rødt ønsker å styrke fagskolene! Vi trenger en skikkelig satsning på høyere yrkesfaglig utdanning og ønsker en bedre og jevnere fordeling av studenttallet mellom fagskoler og univeristeter/høyskoler.

Rødt vil:

  • Ha 100 000 fagskoleplasser i Norge som langsiktig mål, med forpliktende, forutsigbare opptrappingsplaner for flere fagskoleplasser og jevnere fordeling av studieplasser mellom fagskoler og høyskoler/universitet.
  • At rådgivere i grunnskole, videregående og karrieresentre får mer kunnskap om fagskolen og mulighetene i fagskolen.
  • At studiepoengene i fagskolen blir kobla til det europeiske konverteringssystemet for studiepoeng, ECTS.
  • Ha reell kostnadsdekning av fagskoleplasser og differensierte tilskudd etter utgiftsnivå på linjene.