Lærlinger

Rødt vil lovfeste retten til lærlingplass.

Idag har de som går studieforberedende linjer en garanti på at de får fullført videregående skole. Den samme garantien har ikke de som går yrkesfag. En tredjedel av elevene får ikke lærlingplass, og dermed ikke fullført den yrkesfaglige utdanningen sin. Disse elevene kastes ut i arbeidsledighet. Lærlingordninge er også veldig sensitiv for konjuktursvingninger, og hele kull risikerer å ikke få lærlingplass når det er nedgangstider i en spesifikk bransje.

Rødt vil at alle som starter på yrkesfag også skal ha muligheten til å fullføre skolegangen. Derfor vil vi lovfeste retten til lærlingplass og lovfeste at bedrifter som leverer til det offentlige skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakten som inngås.

Rødt vil:

  • At retten til lærlingplasser og retten til å fullføre læretiden lovfestes. Inntaket av lærlinger må styrkes
  • At det utarbeides et nasjonalt sett med minstekrav for alle offentlige innkjøp, bygget på lokale eksempler som Skiensmodellen, Oslomodellen og Rogalandsmodellen. En slik ny «Norgesmodell» må blant annet inneholde begrensninger på antall ledd av underleverandører og krav til faste ansettelser, andel fagarbeidere og andel lærlinger
  • Lovfeste retten til lærlingplass, fagopplæring i bedrift og retten til å fullføre læretiden. Lærekandidatordningen skal gjøres til en formell utdanning, og det bør opprettes programmer for alternativ kvalifisering.
  • Øke utstyrsstipendet slik at det faktisk dekker utgiftene elevene har. Utstyrsparken ved skolene må være moderne og oppdatert.
  • At bedrifter som leverer til det offentlige, skal ha lærlinger, både i bedriften og på kontrakter som inngås.
  • Gjennomgå reglene for merkeordningen «godkjent lærebedrift» og øke seriøsitetskrava til ordningen.
  • Opprette en ordning for «omvendt påbygg», slik at elever som har studiekompetanse, kan få yrkesfaglig kompetanse. Lærlingtilskudd må være like høyt for lærlinger som ikke lenger har ungdomsrett.
  • Lovfeste lærlingråd.
  • At lærlingbevis skal gi rabatter på lik linje som studentbevis.