Lærere

Rødt vil at arbeidstidsordningene i skolen må ta hensyn til skoleåret, de ansattes arbeidsmiljø og elevenes behov.

Idag jobber lærerne i gjennomsnitt 43,5 timer per uke. Fordi lærerne jobber lenger uker enn vanlig hele året gjennom har de en lenger sommerferie, eller «tvungen avspasering», enn det som er vanlig i arbeidslivet. Kommunenes Sentralforbund og regjeringen vil at lærerne skal jobbe litt kortere uker gjennom skoleåret, og heller jobbe noen uker om sommeren og på den måten ha et mer normalt arbeidsår.

Rødt ser ikke noe poeng i å ha lærere sittende flere uker på jobb når elevene har ferie. Lærerne skal først og fremst lære elevene, og det gjør de best når elevene faktisk er på skolen. Vi vil også ha flere lærere inn i skolen for å dempe arbeidsmengden lærerne har idag. Arbeidstidsordningene i skolen må ta hensyn til hvordan lærere jobber, de ansattes arbeidsmiljø og elevenes behov.