Videregående skole

Rødt vil ha en videregående skole som åpner muligheter, ikke lukker dører

Rødt vil:

  • At fraværsreglene i videregående skole ikke skal utformes sånn at utsatte elevgrupper rammes gjennom rigide fraværsgrenser. Nei til fraværsgrense i ungdomsskolen.
  • At karakterbasert opptak ikke skal være regelen for opptak til videregående skole. Vi trenger opptakssystemer som bidrar til en mangfoldig elevsammensetning på skolene. Nærskoleprinsippet er utgangspunktet i videregående skole, men kan modifiseres ved behov. Elever skrives inn i grunnskolen etter nærskoleprinsippet.
  • At retten til videregående opplæring må kunne tas ut hele voksenlivet. Det må utvikles flere veier mellom studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogrammer samt videregående og høyere utdanning.
  • Styrke rådgivningstjenesten. På ungdomsskolen må tjenesten jobbe for å redusere kjønnsforskjellene i utdanningsvalg på videregående skole.
  • At det settes i gang forsøk med alternative sluttvurderingsformer, f.eks. mappevurdering. Målet er å avvikle eksamen på ungdomsskolen og videregående.
  • At gratisprinsippet skal gjelde for hele skolesystemet. Offentlige videregående skoler må tilby undervisning og sluttvurderinger som kan fase ut dagens privatistordning.