Privatister

I dag framstår private videregående skoler og privatisteksamen som den eneste løsningen for en del av elevene uten fullstendig vitnemål. Rødt mener at ingen skal være avhengige av private tilbud for å få et fullstendig vitnemål fra videregående.

Mange privatskoler og privatskolekjeder baserer seg i tillegg på at mange elever tar opp igjen fag for å få et høyere karaktersnitt for å komme inn på ulike studier. Dette fører karakterinflasjon. Det er ikke unaturlig at flere oppnår høyere karakterer når de fokuserer på ett eller to fag i løpet av et år istedenfor 6 til 8 fag som ellers er vanlig. Dermed får man et kunstig høyt nivå på inntakspoengene til en del studier.

Karakterkarusellen med ett eller to år på en privat skole for å sikre toppkarakterer er urettferdig, fordi ikke alle har råd. I tillegg er det en svært dårlig bruk av samfunnets ressurser. Elever som allerede har god, eller til og med svært god kompetanse i fag skal bruke et år av livet sitt på å få høyest mulig karakter for å sikre karaktersnittet. Om faget de tar opp er relevant for studiet de skal inn på, er det ingen som spør om. En som vil bli fysioterapeut kan godt bruke et år på å få toppkarakter i geografi eller samfunnsøkonomi.

Rødt vil ikke begrense retten til å få videregående opplæring. Så hvis en elev opplever å sitte med mangelfull kompetanse i fag, skal det være mulighet for å gå år om igjen eller hospitere i enkeltfag og følge den vanlige ordningen for sluttvurdering.

For å sikre gratisprinsippet, mener Rødt at i den grad privatistordningen skal bestå, skal den være gratis. Rødt vil også ha inn forsøksordninger med nye vurderingsformer innenfor privatistordningen, hvor blant annet mappevurdering, praktiske og teoretiske semesteroppgaver, kan supplere og etter hvert erstatte systemet med skoleeksamen.