Privatskoler

Rødt mener at skolene skal eies og drives av det offentlige.

Da Bondevik II regjeringa åpna for endre privatskoleloven endte det med at kommersielle aktører fra Sverige kom til Norge, som for eksempel John Bauer-konsernet. Etter kort tid gikk de konkurs og tusenvis av elever sto uten skoleplass midt i skoleåret. Rødt vil derfor forby aksjeselskaper å drive og eie skoler.

I deler av landet er de private, kommersielle skolene i ferd med å skvise ut offentlige skoleplasser. Hver tredje videregående skole i Bergen er privat. Det er en utvikling Rødt ikke ønsker, særlig siden tilsyn har avdekket regelbrudd ved ni av ti slike skoler. Vi har kommet med flere forslag for å hindre at privatskolene skviser ut de offentlige skolene.

Den offentlige skolen skal ha rom for et mangfold av pedagogiske retninger og private skoler som i dag drives på et alternativt pedagogisk grunnlag, kan fortsette sin virksomhet innenfor rammene av den offentlige skolen.

Rødt vil ha en religions- og livssynsnøytral skole.