Forskjellen på Rødt og de andre partiene

Står du mellom Rødt og et annet parti, og synes det er vanskelig å bestemme deg? Her er en oversikt over forskjellene mellom andre partier og Rødt – sånn vi ser det:

Skal du gi de andre partiene enda en sjanse, eller skal du stemme Rødt? Foto: Brage Aronsen

Hva er forskjellen på Rødt og Arbeiderpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd: Velferdstjenester skal drives av det offentlige selv eller ideelle. Ap er utydelige på om de ønsker profittfri velferd eller ikke, blant annet når det gjelder barnehager.
 • Rødt vil ha en makspris på strøm på 35 øre/kwt. Arbeiderpartiet sier nei til makspris.
 • Rødt går til valg på å øke sosialhjelpen i de kommunene hvor vi får innflytelse. Det gjør ikke Arbeiderpartiet.
 • Arbeiderpartiet sier ja til vindkraft på land og ønsker en storsatsing på flytende havvind. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • Rødt ønsker en ny skatt på arv med bunnfradrag på 5 mill. kr.. Arbeiderpartiet sier nei.
 • I eldreomsorgen ønsker ikke Rødt at satsing på hjemmebaserte tjenester og velferdsteknologi brukes for å kutte sykehjemsplasser. Arbeiderpartiet går inn for lavere sykehjemdekning i mange kommuner.
 • Arbeiderpartiet ønsker å beholde alle kuttene i skatten på selskapers overskudd som Erna Solbergs regjering gjorde. Rødt vil gradvis øke skatten for å finansiere mer velferd, bl.a. en tannhelsereform.
 • Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Arbeiderpartiet er for EØS og har oppfordret til å stemme for EU-medlemskap i begge folkeavstemmingene om saken.
 • Rødt vil slutte å gi tillatelser til å lete etter mer olje og gass. Arbeiderpartiet er mot.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Arbeiderpartiet stemte for.

Hva er forskjellen på Rødt og SV?

 • Rødt er uenige med SV om nullutslipssoner i byene. Rødt mener det fort blir usosialt om kun de som har råd til elbil får kjøre i deler av sentrum. Da er det bedre å innføre soner forbeholdt kun kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk, og si nei til alle privatbiler.
 • SV sier ja til noe vindkraft både på land og til havs. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • Rødt vil ha en makspris på strøm på 35 øre/kwt. SV går ikke inn for makspris.
 • SV vil elektrifisere norsk sokkel. Rødt sier nei til elektrifisering av oljeplattformene, fordi det er en grønnvaskingstiltak som gir lavere utslipp i Norge, men ikke har en global effekt. Vi vil bruke krafta på fastlandsindustrien.
 • Rødt vil melde Norge ut av NATO. SV har endret standpunkt og støtter norsk medlemskap.
 • SV og Rødt er uenige om selskapsskatten. Rødt vil ikke at Norge skal delta i et race om å være billigere enn andre land, men heller satse på fagkompetanse og innflytelse for de ansatte som vårt fortrinn. Derfor vil vi gradvis trappe opp selskapsskatten til 27 %, det samme den var da de rødgrønne mistet makta i 2013. SV har derimot støttet å kutte skatten fra 27 til 24 %. Kuttet i selskapsskatten har vært en viktig årsak til økt ulikhet, har SSBs fremste forsker innen ulikhet slått fast.

Hva er forskjellen på Rødt og MdG?

 • MdG sier nei til profittfri velferd. De vil ikke få slutt på at for eksempel utenlandske oppkjøpsfond kan eie barnehager, sykehjem, omsorgstjenester og barnevern. De mener derimot at "kommersielle aktører kan på noen områder gi et større mangfold og være et positivt supplement" (se kap. 38 i arbeidsprogrammet). Rødt ønsker profittfri velferd uten kommersielle drivere.
 • Rødt vil ha en makspris på strøm på 35 øre/kwt. Miljøpartiet de Grønne sier nei til makspris.
 • Rødt vil øke skatten på aksjeutbytte. MdG går ikke inn for dette.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. MdG stemte for.
 • Rødt ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt. MdG sier også at de er systemkritiske, men de sier samtidig at de like godt samarbeider med kapitalisme-vennlige partier på høyresiden som med partier til venstre.
 • MdG sier ja til vindkraft på land, og vil ha massiv utbygging til havs. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • MdG er for norsk medlemskap i EU og EØS. Rødt er mot EU-medlemskap, og vil heller ha en ordinær handelsavtale enn EØS.
 • MdG vil ikke øke fagforeningsfradraget, Rødt vil gi fullt fradrag.
 • Rødt er uenige med MDG om nullutslipssoner i byene. Rødt mener det fort blir usosialt om kun de som har råd til elbil får kjøre i deler av sentrum. Da er det bedre å innføre soner forbeholdt kun kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk, og si nei til alle privatbiler.

Hva er forskjellen på Rødt og Senterpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Sp er uklare. Innen barnevern har de vært kritiske til kommersielle aktører, men innenfor barnehage sier de nå at de ønsker å opprettholde dagens ordning hvor kommersielle kan drive barnehager.
 • Rødt vil ha en makspris på strøm på 35 øre/kwt. Sp sier nei til makspris.
 • Rødt sa nei til regjeringens innstramming av selvbestemt abort i juni 2019 (flerlingabort). Senterpartiet støttet regjeringens forslag.
 • Rødt vil ha økt formueskatt, særlig på store formuer. Sp vil fortsette å kutte i formueskatten, både på bunnfradrag og «arbeidende kapital».
 • Rødt vil at kommunene skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel. Senterpartiet er mot.
 • Sp vil ikke begynne å trappe ned oljeproduksjonen i Norge. Rødt mener en nedtrapping er nødvendig av klimahensyn, og vil ha en gradvis nedtrapping kombinert med et omfattende investeringsprogram for leverandørindustrien og andre tiltak for å sikre omstilling og nye arbeidplasser.

Hva er forskjellen på Rødt og Venstre?

 • Rødt ønsker profittfri velferd. Venstre er uenige og støtter kommersielle i velferden.
 • Venstre er for vindkraftutbygging på land. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • Rødt har bedre politikk for miljø og klima enn Venstre, i følge Naturvernforbundets partiguide før valget i 2021.
 • Venstre er tilhengere av kapitalistisk konkurranse, og tror grønn vekst kan løse klimakrisa. Rødt mener at en kapitalistisk økonomi aldri kan bli grønn, og ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt.
 • Rødt stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som justisminister i 2018. Venstre satt da i regjering med Sylvi Listhaug.

Hva er forskjellen på Rødt og Høyre?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Høyre sier ja til profitt i velferden.
 • Høyre er for vindkraftutbygging på land. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • Rødt vil gi lærerne tid og tillit til å være lærere. Høyres skolepolitikk, med alt for mange standardiserte tester og målemani vitner om en mistillit til lærernes faglighet.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Høyre ga milliarder i skattekutt til de aller rikeste da de satt i regjering.
 • Rødt vil ha forbud mot bemanningsbyråer. Høyre åpner for økt bruk av midlertidige stillinger og økt bruk av bemanningsbyråer.

Hva er forskjellen på Rødt og Frp?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Frp sier ja til profitt i velferden.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Frp ga milliarder i skattekutt til de aller rikeste da de satt i regjering.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Frp stemte for.
 • Rødt vil hjelpe flere flyktninger. Frp vil hjelpe færre flyktninger.
 • Rødt vil ha et inkluderende samfunn som tar vare på de svakeste. Frps politikk skaper et usosialt arbeidsliv og angriper rettighetene til pensjonister og de uføre.
 • Rødt ønsker en ny og grønn industriell revolusjon for å starte omstillingen mot en fornybar framtid. Frp tviholder på oljealderen og vil ikke verne Lofoten eller redusere olje- og gassutvinningen.

Hva er forskjellen på Rødt og KrF?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. KrF ønsker ikke profittfri velferd. De nøyer seg med en ambisjon om økt andel ideelle drivere og vil gi kommunene mulighet til å selv velge om de vil gi tilskudd til kommersielle barnehager eller ikke.
 • Rødt vil utvide retten til selvbestemt abort og fjerne nemndene. KrF vil stramme inn på mulighetene til selvbestemt abort.
 • Rødt vil fase inn gratis tannhelse over en periode på fire år. KrF er imot.
 • Rødt vil av hensyn til klimaet slutte å lete etter mer olje og gass. KrF er imot en generell letestans.
 • Rødt sier nei til mer vindkraft på land, til havs og i fjæra. KrF vil ha en satsing på havvind, og vil fortsette å bygge ut vindkraft (s. 68 i politisk program 2021-25).
 • Rødt vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. KrF støtter EØS-avtalen.

Hva er forskjellen på Rødt og INp?

 • Rødt vil ha en makspris på strøm på 35 øre/kwt. INp vil ha strømstøtteordning som “inntil videre skal gjelde for strømpriser over 50 øre/kwt”.
 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. INp er utydelige på hva de mener om saken, de skriver ingenting om saken i sitt program.
 • Rødt ønsker å få ned forskjellene og vil øke minstesatsene på minstepensjon, AAP og sosialhjelp, samt øke barnetrygden. INp har ingen politikk for å øke viktige stønader fra NAV.
 • INp er uklare om helseforetaksmodellen, og skriver at «Dagens helseforetak skal revurderes». Rødt ønsker å avvikle helseforetaksmodellen.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. INp vil gi milliarder i skattekutt til de aller rikeste, ved å fjerne formueskatten. De har ingen vedtatt politikk for arveavgiften eller selskapsskatt.
 • INp vil konsekvensutrede oljeleting i Lofoten, Vesterålen og Senja, som i praksis er første steg i retning oljeboring. Rødt vil verne området av hensyn til naturen og fiskerinæringa.
 • INp er uklare på elektrifisering av offshoreinstallasjoner. Et sted i programmet sitt åpner de for elektrifisering av offshoreinstallasjoner som er kystnære, et annet sted skriver de at de vil stoppe elektrifisering av petroleumssektoren. Rødt går mot all elektrifisering av petroleumssektoren, og har vært konsekvente på det standpunktet hele tiden.
 • INp ønsker å åpne for aktiv oljeleting, også i Barentshavet. Rødt ønsker ingen ny letevirksomhet etter olje og gass.

LES OGSÅ:

-> Lokalvalg 2023

-> 8 grunner til å stemme Rødt