Forskjellen på Rødt og de andre partiene

Står du mellom Rødt og et annet parti, og synes det er vanskelig å bestemme seg? Her er en oversikt over forskjellene mellom andre partier og Rødt – sånn vi ser det:

Foto: Faksimile fra NRK

Hva er forskjellen på Rødt og SV?

 • SV ønsker en markant økning i avgiftene, mens Rødt kun ønsker mindre endringer. I partienes alternative statsbudsjett for 2021 vil SV øke avgiftene med ca X milliarder kroner, mens Rødt kun øker med 15 millioner (Se s. 36 i vårt forslag til statsbudsjett)
 • Rødt vil ha en leksefri skole og flere lærere, der elevene får mulighet til å dyrke egne fritidsinteresser. Vi sier klart nei til heldagsskole. SV vil «erstatte hjemmelekser med skolelekser», men har ikke tatt et aktivt standpunkt mot utvidelse av skoledagen.
 • SV og Rødt er uenige om selskapsskatten. Rødt vil ikke at Norge skal delta i et race om å være billigere enn andre land, men heller satse på fagkompetanse og innflytelse for de ansatte som vårt fortrinn. Derfor vil vi ha selskapsskatten opp på 27 %, det samme den var da de rødgrønne mistet makta i 2013. SV har derimot støttet å kutte skatten fra 27 til 24 %. Kuttet i selskapsskatten har vært en viktig årsak til økt ulikhet, har SSBs fremste forsker innen ulikhet slått fast.
 • Rødt er alene om å mene at det haster å kvitte seg med kapitalistisk konkurranse og vekst-tvang.
 • Rødt er et konsekvent fredsparti. SV har i regjering vært med på å kjøpe nye angrepsfly og stemte for Norges deltagelse i Libya-krigen.

Hva er forskjellen på Rødt og MdG?

 • MdG sier nei til å sikre at barnehager, sykehjem, omsorgstjenester og renhold i kommunen ikke drives av kommersielle. Rødt ønsker profittfri velferd uten kommersielle drivere.
 • MdG er mot arveavgift. Rødt er for.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. MdG stemte for.
 • Rødt ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt. MdG sier også at de er systemkritiske, men de sier samtidig at de like godt samarbeider med kapitalisme-vennlige partier på høyresiden som med partier til venstre.
 • MdG er for EØS og NATO. Rødt er mot.
 • MdG vil ikke øke fagforeningsfradraget, Rødt vil gi fullt fradrag.

Hva er forskjellen på Rødt og Arbeiderpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd: Velferdstjenester skal drives av kommunen selv eller non-profit private drivere. Ap vil ikke svare tydelig på om de ønsker profittfri velferd eller ikke.
 • Rødt ønsker en ny skatt på arv med bunnfradrag på 5 mill. kr.. Arbeiderpartiet støttet å fjerne arveavgiften.
 • Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Arbeiderpartiet er for EØS og EU.
 • Rødt vil øke barnetrygden. Arbeiderpartiet er mot.
 • Rødt sier nei til TiSA-avtalen. Ap var med å vedta at Norge skulle være med i forhandlingene om avtalen, og har et uklart standpunkt til avtalen.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Arbeiderpartiet stemte for.


Hva er forskjellen på Rødt og Senterpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Sp er uklare.
 • Rødt sa nei til regjeringens innstramming av selvbestemt abort i juni 2019 (flerlingabort). Senterpartiet støttet regjeringens forslag.
 • Rødt vil ha økt formueskatt, særlig på store formuer. Sp vil fortsette å kutte i formueskatten, både på bunnfradrag og «arbeidende kapital».
 • Rødt vil at kommunene skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel. Senterpartiet er mot.
 • Rødt vil ha fullt fagforeningsfradrag. Sp vil ikke engang doble det.
 • Sp kan ikke love å reversere kuttene i arbeidsledighetstrygden, som kutt i feriepenger og innføring av skatt på sluttvederlaget til eldre arbeidstakere som blir sagt opp. Rødt vil reversere kuttene.
 • Sp vil ikke begynne å trappe ned oljeproduksjonen i Norge. Rødt vil redusere utvinningen av olje- og gass med 90 % innen 2030.
 • Sp vil følge NATOs krav om å bruke 2 % av BNP på forsvar. Rødt vil heller droppe å bruke over 200 mrd kr på amerikanske angrepsfly, for å frigjøre midler til andre deler av forsvaret.

Hva er forskjellen på Rødt og Venstre?

 • Venstre er tilhengere av kapitalistisk konkurranse, og tror grønn vekst kan løse klimakrisa. Rødt mener at en kapitalistisk økonomi aldri kan bli grønn, og ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt.
 • Rødt ønsker profittfri velferd. Venstre er uenige og støtter kommersielle i velferden.
 • Rødt stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som justisminister i 2018. Venstre satt da i regjering med Sylvi Listhaug.

Hva er forskjellen på Rødt og Høyre?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Høyre sier ja til profitt i velferden.
 • Rødt vil gi lærerne tid og tillit til å være lærere. Høyres skolepolitikk, med alt for mange standardiserte tester og målemani vitner om en mistillit til lærernes faglighet.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Høyre gir milliarder i skattekutt til de aller rikeste.
 • Rødt vil ha forbud mot bemanningsbyråer. Høyre åpner for økt bruk av midlertidige stillinger og økt bruk av bemanningsbyråer.
 • Rødt vil doble barnetrygden. Høyre er imot.


Hva er forskjellen på Rødt og Frp?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Frp sier ja til profitt i velferden.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Frp gir milliarder i skattekutt til de aller rikeste.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Frp stemte for.
 • Rødt vil hjelpe flere flyktninger. Frp vil hjelpe færre flyktninger.
 • Rødt vil ha et inkluderende samfunn som tar vare på de svakeste. Frps politikk skaper et usosialt arbeidsliv og angriper rettighetene til pensjonister og de uføre.
 • Rødt ønsker en ny og grønn industriell revolusjon for å starte omstillingen mot en fornybar framtid. Frp tviholder på oljealderen og vil ikke verne Lofoten eller redusere olje- og gassutvinningen.

LES OGSÅ: Hvorfor stemme Rødt?