Forskjellen på Rødt og de andre partiene

Står du mellom Rødt og et annet parti, og synes det er vanskelig å bestemme deg? Her er en oversikt over forskjellene mellom andre partier og Rødt – sånn vi ser det:

Foto: Faksimile fra NRK

Hva er forskjellen på Rødt og Arbeiderpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd: Velferdstjenester skal drives av det offentlige selv eller ideelle. Ap er utydelige på om de ønsker profittfri velferd eller ikke, særlig når det gjelder barnehager. I Stortinget har de stemt mot forslag fra Rødt om å gradvis gjøre all velferd profittfri.
 • Rødt ønsker en ny skatt på arv med bunnfradrag på 5 mill. kr.. Arbeiderpartiet sier nei.
 • Arbeiderpartiet ønsker å beholde alle kuttene i skatten på selskapers overskudd, som Erna Solberg har gjort. Rødt vil gradvis øke skatten for å finansiere mer velferd, bl.a. en tannhelsereform.
 • Arbeiderpartiet sier ja til vindkraft på land og ønsker en storsatsing på flytende havvind. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • Rødt er mot norsk medlemskap i EU og vil bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Arbeiderpartiet er for EØS og har oppfordret til å stemme for EU-medlemskap i begge folkeavstemmingene om saken.
 • Rødt vil slutte å gi tillatelser til å lete etter mer olje og gass. Arbeiderpartiet er mot.
 • Rødt vil øke barnetrygden. Arbeiderpartiet vil beholde den på dagens nivå.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Arbeiderpartiet stemte for.
 • Rødt vil stanse den nye kraftkabelen North Connect, og har stilt forslag om dette flere ganger i Stortinget. Ap har ikke stemt for Rødts forslag.

Hva er forskjellen på Rødt og SV?

 • SV og Rødt er uenige om nullutslipssoner i byene. SV mener det bør innføres soner hvor kun nullutslippsbiler får kjøre. Rødt mener det fort blir usosialt om kun de som har råd til elbil får kjøre i deler av sentrum. Da er det bedre å innføre soner forbeholdt kun kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk, og si nei til alle privatbiler. Forslag 83 i denne avstemmingen på Stortinget er et konkret eksempel på denne uenigheten.
 • SV sier ja til noe vindkraft både på land og til havs. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • SV vil elektrifisere norsk sokkel. Rødt sier nei til elektrifisering av oljeplattformene, fordi det er en grønnvaskingstiltak som gir lavere utslipp i Norge, men ikke har en global effekt. Vi vil bruke krafta på fastlandsindustrien. Kostnaden for elektrifisering kan være opp mot 50 milliarder kroner. Å investere så mye i oljefeltene kan føre til at de holdes i drift lenger enn de burde.
 • SV og Rødt er uenige om selskapsskatten. Rødt vil ikke at Norge skal delta i et race om å være billigere enn andre land, men heller satse på fagkompetanse og innflytelse for de ansatte som vårt fortrinn. Derfor vil vi gradvis trappe opp selskapsskatten til 27 %, det samme den var da de rødgrønne mistet makta i 2013. SV har derimot støttet å kutte skatten fra 27 til 24 %. Kuttet i selskapsskatten har vært en viktig årsak til økt ulikhet, har SSBs fremste forsker innen ulikhet slått fast.
 • Rødt er alene om å mene at det haster å kvitte seg med kapitalistisk konkurranse og vekst-tvang.
 • Rødt er et konsekvent fredsparti. SV har i regjering vært med på å kjøpe nye angrepsfly og stemte for Norges deltagelse i Libya-krigen.

Hva er forskjellen på Rødt og MdG?

 • MdG sier nei til profittfri velferd. De vil ikke få slutt på at for eksempel utenlandske oppkjøpsfond kan eie barnehager, sykehjem, omsorgstjenester og barnevern. De mener derimot at "kommersielle aktører kan på noen områder gi et større mangfold og være et positivt supplement" (se kap. 38 i arbeidsprogrammet). Rødt ønsker profittfri velferd uten kommersielle drivere.
 • Rødt vil øke skatten på aksjeutbytte. MdG går ikke inn for dette.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. MdG stemte for.
 • Rødt ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt. MdG sier også at de er systemkritiske, men de sier samtidig at de like godt samarbeider med kapitalisme-vennlige partier på høyresiden som med partier til venstre.
 • MdG sier ja til vindkraft på land, og vil ha massiv utbygging til havs. Rødt sier nei, og har en konkret plan for å skaffe nok kraft uten vindkraft.
 • MdG er for EØS. Rødt er mot, og vil heller ha en ordinær handelsavtale.
 • MdG vil ikke øke fagforeningsfradraget, Rødt vil gi fullt fradrag.
 • MdG er for NATO. Rødt er mot.
 • MdG og Rødt er uenige om nullutslipssoner i byene. MdG mener det bør innføres soner hvor kun nullutslippsbiler får kjøre. Rødt mener det fort blir usosialt om kun de som har råd til elbil får kjøre i deler av sentrum. Da er det bedre å innføre soner forbeholdt kun kollektivtrafikk og annen nyttetrafikk, og si nei til alle privatbiler. Forslag 83 i denne avstemmingen på Stortinget er et konkret eksempel på denne uenigheten.


Hva er forskjellen på Rødt og Senterpartiet?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Sp er uklare.
 • Rødt sa nei til regjeringens innstramming av selvbestemt abort i juni 2019 (flerlingabort). Senterpartiet støttet regjeringens forslag.
 • Rødt vil ha økt formueskatt, særlig på store formuer. Sp vil fortsette å kutte i formueskatten, både på bunnfradrag og «arbeidende kapital».
 • Rødt vil at kommunene skal ha innkjøpsboikott for varer fra områder okkupert av Israel. Senterpartiet er mot.
 • Rødt vil ha fullt fagforeningsfradrag. Sp vil ikke engang doble det.
 • Sp kan ikke love å reversere kuttene i arbeidsledighetstrygden, som kutt i feriepenger og innføring av skatt på sluttvederlaget til eldre arbeidstakere som blir sagt opp. Rødt vil reversere kuttene.
 • Sp vil ikke begynne å trappe ned oljeproduksjonen i Norge. Rødt mener en nedtrapping er nødvendig av klimahensyn, og vil ha en gradvis nedtrapping kombinert med et omfattende investeringsprogram for leverandørindustrien og andre tiltak for å sikre omstilling og nye arbeidplasser.
 • Sp vil følge NATOs krav om å bruke 2 % av BNP på forsvar. Rødt vil heller droppe å bruke over 200 mrd kr på amerikanske angrepsfly, for å frigjøre midler til andre deler av forsvaret.

Hva er forskjellen på Rødt og Venstre?

 • Rødt har bedre politikk for miljø og klima enn Venstre, i følge Naturvernforbundets partiguide.
 • Venstre er tilhengere av kapitalistisk konkurranse, og tror grønn vekst kan løse klimakrisa. Rødt mener at en kapitalistisk økonomi aldri kan bli grønn, og ønsker et nytt økonomisk system som setter miljø foran profitt.
 • Rødt ønsker profittfri velferd. Venstre er uenige og støtter kommersielle i velferden.
 • Rødt stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som justisminister i 2018. Venstre satt da i regjering med Sylvi Listhaug.

Hva er forskjellen på Rødt og Høyre?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Høyre sier ja til profitt i velferden.
 • Rødt vil gi lærerne tid og tillit til å være lærere. Høyres skolepolitikk, med alt for mange standardiserte tester og målemani vitner om en mistillit til lærernes faglighet.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Høyre gir milliarder i skattekutt til de aller rikeste.
 • Rødt vil ha forbud mot bemanningsbyråer. Høyre åpner for økt bruk av midlertidige stillinger og økt bruk av bemanningsbyråer.
 • Rødt vil doble barnetrygden. Høyre er imot.


Hva er forskjellen på Rødt og Frp?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. Frp sier ja til profitt i velferden.
 • Rødt vil skattelegge de aller rikeste mer, for å fordele makt og finansiere felles velferd for alle. Frp gir milliarder i skattekutt til de aller rikeste.
 • Rødt stemte nei til EUs energiunion Acer. Frp stemte for.
 • Rødt vil hjelpe flere flyktninger. Frp vil hjelpe færre flyktninger.
 • Rødt vil ha et inkluderende samfunn som tar vare på de svakeste. Frps politikk skaper et usosialt arbeidsliv og angriper rettighetene til pensjonister og de uføre.
 • Rødt ønsker en ny og grønn industriell revolusjon for å starte omstillingen mot en fornybar framtid. Frp tviholder på oljealderen og vil ikke verne Lofoten eller redusere olje- og gassutvinningen.

Hva er forskjellen på Rødt og KrF?

 • Rødt vil ha profittfri velferd og sier nei til å privatisere og konkurranseutsette velferdstjenester. KrF ønsker ikke profittfri velferd. De nøyer seg med en ambisjon om økt andel ideelle drivere og vil gi kommunene mulighet til å selv velge om de vil gi tilskudd til kommersielle barnehager eller ikke.
 • Rødt vil utvide retten til selvbestemt abort og fjerne nemndene. KrF vil stramme inn på mulighetene til selvbestemt abort.
 • Rødt vil fase inn gratis tannhelse over en periode på fire år. KrF er imot.
 • Rødt vil av hensyn til klimaet slutte å lete etter mer olje og gass. KrF er imot en generell letestans.
 • Rødt sier nei til mer vindkraft på land, til havs og i fjæra. KrF vil ha en satsing på havvind, og vil fortsette å bygge ut vindkraft (s. 68 i politisk program 2021-25).
 • Rødt vil erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. KrF støtter EØS-avtalen.

LES OGSÅ: Hvorfor stemme Rødt?