Hvorfor Rødt?

1. Forskjells-Norge

Foto: Ihne Pedersen

Forskjells-Norge er vår største utfordring som samfunn. Men heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt. Vil du ha mindre forskjeller mellom folk, er Rødt et trygt valg.

Les mer...

2. Fordi fellesskap fungerer

Foto: Ihne Pedersen

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. I tillegg har de en sunnere og mer stabil økonomi. Derfor går vi til valg på å styrke fellesskapet. Det er i fellesskap med andre vi mennesker utvikler oss og det er i samarbeid med andre vi kan skape et bedre samfunn.

3. Handlekraft

Fra 1. mai i Drammen 2019. Foto: Ihne Pedersen

Rødt viser handlekraft og stiller maktpersoner til ansvar. For eksempel da vi stilte mistillitsforslaget som felte Sylvi Listhaug som minister, eller da vi fikk gjennomslag for stans i nye kommersielle barnehager i Oslo.

4. Ingen karrierepolitikere

Foto: Ihne Pedersen.

På våre valglister finner du ingen karrierepolitikere. For å unngå å tiltrekke oss folk som vil bli politiker for egen vinning, har vi moderate lederlønninger og honorarer. Derfor har vi folkevalgte som tenker annerledes enn de etablerte partiene om det å være folkevalgt.

5. Vi er ikke til salgs

Foto: Ihne Pedersen.

Private særinteresser kan ikke kjøpe seg innflytelse over Rødt. Derfor takket vi for eksempel nei den gangen Petter Stordalen tilbød oss pengestøtte for å skape oppmerksomhet rundt en sak han var opptatt av. Du kan stole på at vi aldri sier én ting før valget, og gjør noe helt annet etterpå.

6. Rødt utgjør en forskjell

Foto: Ihne Pedersen

Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene. Våre folkevalgte har flere ganger avslørt korrupsjon. I tillegg får vi gjennomslag for viktige saker, som flere faste ansettelser i kommunene, gratis kollektivtransport for barn, innstramming for bemanningsbransjen og tiltak mot seksuell trakassering.

Les mer...

7. En bevegelse – ikke en valgkampmaskin

Foto: Ihne Pedersen

Rødt tør å si det ingen andre politikere sier: De med mest makt i Norge er aldri på valg. Derfor er Rødts mål å skape en folkebevegelse som utfordrer den økonomiske elitens makt.

Les mer...

8. Mer enn et ensaksparti

Foto: Ihne Pedersen.

Rødt er et helhetlig politisk alternativ, med løsninger for et stort spekter av politiske saker. Våre hovedkrav i lokalvalget er:

-> Økt sosialhjelp

-> Profittfri velferd

-> Bedre helse- og omsorgstjenester

-> Flere rimelige boliger for leie og eie

-> Billigere og bedre kollektivtransport

LES OGSÅ:

-> Lokalvalg 2023

-> Forskjellen på Rødt og de andre partiene