En bevegelse - ikke en valgkampmaskin

Rødt er ikke naive: De med mest makt i Norge er aldri på valg. Derfor tror vi politikk må handle om noe mer enn å velge politikere annenhvert år, hvis man virkelig skal skape forandring. Det må handle om å bygge en folkebevegelse.

Norge er ikke et fullkomment demokrati. Norge styres ikke bare av de folkevalgte, men også av EU-regler, mektige kapitalkrefter og grå byråkrater.

I dagens Europa ser vi tydelig hvordan kapitalismen står mer og mer i motsetning til demokratiet. Det er naivt å ikke innse at det også skjer i Norge. Det er grunnen til at politikere ofte lover mye, men ikke holder løftene sine. De stoppes av EØS-avtalen eller gir etter for press fra private særinteresser.

Det betyr ikke at det er umulig å forandre Norge. Det betyr derimot at kampen for et vendepunkt handler om noe mer enn å få inn en eller to representanter fra Rødt på Stortinget. Det betyr at valgkampen også handler om å skape en folkebevegelse for rettferdighet og mot forskjells-Norge. En bevegelse som kan være en motvekt til alle andre som legger press på politikerne. Derfor er en stemme til Rødt en stemme til noe mer en valgkampmaskin.