Arbeidsliv

Trygghet og rettigheter for lønnsarbeidere, også dem som mister jobben en periode, er avgjørende for et rettferdig samfunn.

Arbeid til alle

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Det er mange uløste oppgaver i Norge. Derfor vil Rødt at alle skal ha en jobb å gå til, og jobber særlig for at det opprettes flere arbeidsplasser i grønn industri. I tillegg vil vi dele på det arbeidet: Med 30 timers arbeidsuke (sekstimers normal-arbeidsdag) vil flere ha mulighet til å jobbe. I tillegg kan mange få en mindre hektisk hverdag med bedre tid til familie og livet utenfor jobben.

Trygghet

Altfor mange har usikre jobber, med lav stillingsprosent og midlertidig stilling. Derfor ønsker Rødt å styrke arbeidsmiljøloven, slik at flere som ønsker det kan få fast jobb og full stilling. Vi kan alle være uheldige og rammes av sykdom eller arbeidsledighet. Da trenger vi et fellesskap som tar vare på oss. Derfor vil vi forbedre dagpenge-ordningen, så ingen mister dagpenger uten å ha fått tilbud om jobb eller utdanning. Vi vil også reversere uførereformen.

Mot sosial dumping og utnyttelse

Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Vi vil blant annet stille krav om at det er tariffavtale, faste ansettelser blant innleide og at det er en høy andel fagarbeidere og lærlinger når selskaper bygger og vedlikeholder for kommune og stat. Vi vil også begrense antall firma som er involvert, for å sikre oversiktlige arbeidsforhold. Ingen useriøse og kriminelle firmaer må få oppdrag for det offentlige.

I utelivsbransjen vil vi stille krav om at man dokumenterer at minstelønn betales for å få skjenkebevillig.

Problemet med sosial dumping handler ikke om utenlandske arbeidere, men grådige arbeidsgivere. Å bruke arbeidsinnvandrere til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt. For å få styring med arbeidslivet igjen vil vi bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale.