Bemanningsbyråer

Rødt vil forby kommersielle bemanningsbyråer og gå tilbake til offentlig arbeidsformidling.

Fram til år 2000 var privat arbeidsformidling forbudt etter Sysselsettingsloven. Arbeidsformidling skulle være et felles ansvar og en offentlig oppgave. I dag har bemanningsbransjen blitt en trussel mot det organiserte arbeidslivet. Denne ansettelsesformen gjør arbeidsfolk langvarig midlertidig ansatt uten stillingsvern. Byråene tjener godt på å «formidle» arbeid, og når det ikke er oppdrag å få har byrået ingen kostnader. Arbeideren blir da overlatt til seg selv eller henvist til NAV.

Den eksplosive veksten i bemanningsbransjen det siste tiåret har satt norsk arbeidslivspolitikk hundre år tilbake i tid. Vi er på full vei tilbake til et løsarbeidersamfunn der arbeidsfolk må stå med lua i handa og håpe på arbeid. Rødt ønsker at faste ansettelser i hele stillinger skal være normen i norsk arbeidsliv.

  • Rødt vil tilbake til lovverket vi hadde før 2000, da privat arbeidsformidling var forbudt og arbeidsformidling var en offentlig oppgave.