Inkluderende arbeidsliv

Rødt jobber for et inkluderende arbeidsliv der flest mulig skal få muligheten til å bidra til fellesskapet gjennom å jobbe.

Rødt ønsker et arbeidsliv der flest mulig kan bidra til fellesskapet gjennom å jobbe. Skal vi få til det må vi i større grad legge til rette for de som faller ut av arbeidslivet. Nav-kontorene må få nok kapasitet og gode retningslinjer for å kunne hjelpe til med å legge opp rett løp for folk som skal komme ut i arbeid igjen.

Et annet virkemiddel er forsøk med seks timers normalarbeidsdag. Ved innføring av sekstimersdag vil mange funksjonshemmede ikke trenge kortere arbeidsdag enn normalarbeidsdagen. Mange av de som allerede jobber deltid, og som ikke får høyere stilling eller som ikke klarer å arbeide mer, vil få mulighet til full lønn.