Deltid

Rødt ønsker å lovfeste at heltid skal være hovedregelen i arbeidslivet.

Altfor mange lønnstakere jobber deltid mot sin vilje. Det gir lav inntekt, dårlig pensjon og en hverdag hvor mange må jakte på ekstravakter for å spe på. Slik vil ikke Rødt ha det.

Rødt ønsker derfor å lovfeste retten til heltid. Vi mener deltid skal være en mulighet, men at heltid skal være en rettighet.

Å lovfeste rett til heltid betyr i praksis at arbeidsmiljøloven skal slå fast at «Det skal som hovedregel ansettes i full stilling». Da blir det slik at unntakene må begrunnes, og flere vil ansettes i fulle stillinger.

Rødt jobber for:

  • Lovfestet rett til heltid.