Solidaransvar

Solidaransvar er et viktig verktøy mot useriøse aktører i arbeidslivet.

Solidaransvar innebærer at den som setter ut et oppdrag (leverandør og underleverandør) skal være ansvarlig for de forpliktelsene oppdragstakerne nedover i en kontraktskjede har til å betale lønn etter allmenngjøringsforskrifter. Dette betyr at alle oppdragsgivere i en kontraktskjede er ansvarlig dersom arbeidstakerne lengst ned i kjeden ikke får utbetalt allmenngjort lønn fra sin arbeidsgiver. Dette motvirker situasjoner der den som vinner et anbud kan skylde på oppdragsgivere lenger ned i kjeden ved problematiske lønns- og arbeidsvilkår.

Useriøse forhold i norsk arbeidsliv må bekjempes på mange fronter. Men offentlig sektor har et særlig ansvar for at arbeidstakere behandles og lønnes skikkelig. Det krever aktiv oppfølging i kommunenes egne virksomheter og offentlige kontrakter. Rødt arbeider for at oppdrag for det offentlige skal utføres av tilbyderen og dennes ansatte, men at hvis bruk av underentreprise er nødvendig, skal kontraktene stille krav om maksimalt to ledd.