Åpningstider

Rødt mener at også butikkmedarbeidere har rett til fritid. Derfor er vi mot søndagsåpne butikker.

Søndagsåpne butikker vil bety at flere må jobbe når andre har helg. Rødt vil ta vare på fridagen. Med flere søndagsåpne butikker får butikkansatte mindre felles fritid med venner og familie. Søndagen blir bare enda en dag å stresse rundt i butikker på. Flere søndagsåpne butikker åpner dessuten for press om at flere skal jobbe søndag i andre sektorer også.

I dag er det heldigvis stor skepsis mot søndagsåpne butikker både i LO, NHO og i butikkbransjen. En viktig grunn er erfaringene fra Danmark som innførte søndagsåpne butikker i 2012. Der har denne praksisen ført til konkurser. En dansk evaluering viste også at handelen ikke økte, fordi folk istedet handlet mindre på lørdag og mandag/tirsdag.

Rødt er mot at åpningstider skal reguleres lokalt og ønsker et nasjonalt vern mot søndagsarbeid.

Rødt vil:

  • Gjeninnføre lovregulering av åpningstider i varehandel i tillegg til helligdagslov.
  • Støtte kampen mot søndagsåpne butikker. Loven må endres slik at unntaket som gir hagesentre mulighet til å være åpne på søndager, fjernes