Profittfri velferd

Rødt vil sette en stopper for at skattepenger som er satt av til velferd skaper milliardformuer hos noen få private eiere – velferdsprofitørene.

Foto: Johnny Cohen/Unsplash.

Velferd er ikke butikk

Barn i barnehagen, tenåringer i barnevernet og en bestemor i eldreomsorgen er alle sammen sårbare brukere av viktige  velferdstjenester.

De er ikke en kunde i en butikk. De er ikke i posisjon til å ivareta sine egne interesser og stille krav til kvalitet på linje med når du kjøper en vare. De er utlevert til andres makt, andres prioriteringer og beslutninger på en helt annen måte.Da blir spørsmålet: Bør det kommersielle profittmotivet få påvirke barnehager, barnevern og andre velferdstjenester?

Vårt svar er nei. Derfor vil vi ha profittfri velferd.

Våre skattepenger skal gå til felles velferd, ikke privat profitt

RØDT-LEDER: Bjørnar Moxnes. Foto: Ihne Pedersen.

Mangfold og kvalitet under press

Kommersielle eiere kontrollerer stadig mer av den velferden du og jeg betaler skatt for å finansiere. Det legger press på kvalitet og arbeidsforhold, og presser i tillegg ut ideelle aktører. Det blir færre ideelle som driver blant annet barnehager, mens større kommersielle konserner vokser.

Hvor kommer profitten fra?

Mange kommersielle innen velferd unnskylder seg med at de ikke tar utbytte, og at de dermed ikke driver med mål om profitt. Men utbytte er for amatører. De store aktørene henter ut profitt blant annet gjennom videresalg av selskaper, kjøp av tjenester til overpris innad i et konsern eller å selge eiendom. 

Hva vil Rødt gjøre?

  • Slutte å gi offentlig tilskudd til kommersielle barnehager.
  • Utestenge kommersielle drivere fra anbud. Barnevern, sykehjem og liknende skal drives av offentlige eller private, ideelle aktører.
  • Innføre meldeplikt for salg av barnehager, kommunal forkjøpsrett, krav om samme lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår, og tidsbegrenset driftstillatelse for ikke-kommunale barnehager.
  • Kommunen skal få stille samme krav til private som kommunale, både når det gjelder å nedjustere antall plasser dersom behovet faller, inntaksregler og bemanning. Flere detaljer om dette finner du i vår rapport om profittfrie barnehager, fra februar 2020.
  • Stille samme krav til offentlig innsyn hos kommersielle som de kommunale velferdstjenestene har.
  • Hva med de ansatte? Mange ansatte vil kunne få bedre lønns- og arbeidsforhold, siden kommersielle aktører er kjent for å prøve å tjene inn på lønn, bemanning og arbeidsvilkår. Erfaringer viser at ansatte kan gå mange titusener opp i lønn. Arbeidsplassene vil videreføres, det er kun driftsform og eierskap som vil endre seg.

Plan for profittfri velferd

Rødts plan for profittfri velferd på fire år