Tannhelse

Rødt mener at tennene er en del av kroppen. Vi jobber for at tannhelse skal sidestilles med resten av kroppen når det gjelder prinsippet om gratis helsetjenester.

Bilde av Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen med munnbind med påskriften "Ja til gratis tannhelse".

Foto: Ihne Pedersen

Rødt mål er at tannhelse skal være gratis. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at så mange som 140.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen, fordi de ikke har råd. Dette får mange negative ringvirkninger. En god tannhelse er viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser.

På kort sikt ønsker Rødt å gjøre tannlege billigere på denne måten:

  • Gratis tannhelsetjeneste for alle til og med året man fyller 25 år. I dag gjelder dette til fylte 18 år.
  • Egenandelstak for tannhelse på 2 000 kroner for alle over 25 år. 40 prosent av alle utgifter over dette beløpet skal refunderes. Dette vil redusere tannlegeregninga betydelig for 1,1 millioner nordmenn.

På lengre sikt jobber vi for at tannhelse skal sidestilles med andre helsetjenester og være gratis for alle – uten egenandeler.

Innfasing av gratis tannpleie

Rødt ønsker offentlig gratis tannhelse, og foreslår en tannhelsereform som allerede i 2022 vil gi over 1 million nordmenn billigere tannhelse.

Reformen, som er beskrevet i Rødts alternative statsbudsjett for 2021, innfases ved å starte med å ta deler av regninga for de som har størst utgifter, og vil i 2021 gi refusjon på 40 % av utgifter over en årlig egenandel på 2000 kroner. Dette flytter 2 480 millioner av den totale tannlegeregninga fra hver enkelt til staten. I tillegg utvider vi aldersgrensa for gratis tannhelse fra 18 år til 25 år fordi grunnlaget for god tannhelse legges tidlig i livet, dette koster 505 millioner.

Dette er første skritt på veien mot gratis tannhelse for alle. Rødts forslag er å fase inn gratis tannhelse for alle i løpet av fire år.

Økt selskapsskatt finansierer gratis tannhelse

  • Rødt foreslår å øke selskapsskatten gradvis fra 22 til 26 prosent fram til 2025
  • Det vil gi årlige økte inntekter på 14,8 mrd kroner fra og med 2026
  • Anslagene for hvor mye det vil koste å innføre gratis tannhelse spriker, men det høyeste anslaget er rundt 12 mrd kr. Inntektene fra økt selskapsskatt er dermed nok til å kunne kostnadene for en tannhelsereform.