Sykehus

Rødt vil hindre at sykehus drives som butikk. Det offentlige helsevesenet må få ressurser til å ha god kvalitet og kapasitet, slik at det ikke er grunnlag for private, kommersielle alternativ.

Foto: Brage Aronsen

Med helseforetaksmodellen som ble innført i 2001, er sykehusene underlagt styrings- og regnskapsprinsipper som er tilpasset privat næringsliv – ikke offentlige velferdstjenester. Et forvokst helsebyråkrati og sentrale politikere legger større vekt på bedriftsøkonomiske prinsipper enn helsefaglige vurderinger. Som en følge av dette er kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud redusert eller fjernet, og sykehus flere steder lagt ned eller gjort om til lokalmedisinske sentre.

Rødt vil ha sykehusene underlagt en åpen og demokratisk styringsmodell med folkevalgt kontroll. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk. Vi vil fjerne stykkprissystemet og gjeninnføre finansiering og regnskap slik som i det offentlige ellers, det som kalles  ”forvaltningsmodellen”. Rigide rapporteringsregimer må fjernes, gi heller ansatte brukere og pårørende mer tillit og innflytelse.