Lokalsykehus

Rødt vil stoppe nedbygging og nedlegging av dagens lokalsykehus. Alle trenger den tryggheten som fullverdige lokalsykehus i rimelig nærhet gir.

Det langstrakte landet vårt er værhardt. Til tider kan verken bil, båt eller helikopter ta seg fram. Selv i dag har mange mer enn lang nok vei til lokalsykehuset. Den avstanden må ikke bli lengre. Lang reisevei og utsikt til opphold langt fra familie og venner, skaper utrygghet. For å redde liv, trenger vi lokalsykehus som kan primærbehandle og stabilisere i livstruende situasjoner. Folk trenger lokalsykehus for fødsler og til å ta seg av de vanligste og mest utbredte lidelsene. Gamle mennesker skal ikke frykte transport over lange avstander ved et enkelt lårhalsbrudd.

Rødt mener dagens lokalsykehus må beholde fullverdig akuttberedskap. Dette inkluderer døgnkontinuerlig akuttkirurgi, anestesi, indremedisin, røntgen og laboratorietjenester.

Stortinget må vedta nasjonale planer for spesialisthelsetjenesten, der strukturelle vedtak om lokalsykehus, fødetilbud og akuttberedskap blir gjort ut i fra hele befolkningens behov.

Les mer:

Lokalsykehus trenger ­akuttkirurgi

Uttalelse vedtatt av Rødts landsmøte 2017