Helseforetak

Rødt vil erstatte helseforetaksmodellen med en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehus-tjenester skal være velferd, ikke butikk.

VELFERD, IKKE BUTIKK: Rødt vil ha demokratisk styring av sykehusene. Foto: Helgelandssykehuset HF/CC.

Med helseforetaksmodellen som ble innført i 2001, er sykehusene underlagt styrings- og regnskapsprinsipper som er tilpasset privat næringsliv – ikke offentlige velferdstjenester. Et forvokst helsebyråkrati og sentrale politikere legger større vekt på bedriftsøkonomiske prinsipper enn helsefaglige vurderinger. Som en følge av dette er kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud redusert eller fjernet, og sykehus flere steder lagt ned eller gjort om til lokalmedisinske sentre.

Rødt vil heller satse på fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud over hele landet. Vi vil ha sykehusene underlagt en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk. Derfor vil vi fjerne foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll over sjukehusene – over hele landet.