Rus

Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk, der målet er å gi behandling til rusavhengige og forebygge rusavhengighet.

Foto: Pixabay.

Norge er et av landene i Europa med høyest andel av overdosedødsfall. Samtidig er rekrutteringen av yngre rusmisbrukere stor.

Rødt ønsker en kunnskapsbasert og human ruspolitikk. Vi mener rusavhengige trenger omsorg og behandling, ikke straff. Derfor mener vi at heroinassistert behandling (HAR) bør være et alternativ for tunge heroinbrukere, i tillegg til legemiddelassistert behandling (LAR). Medikamentutvalget i LAR må utvides.

Rødt vil også at norske kommuner tillates å ha sprøyterom eller brukerrom. Vi vil endre forskriftene slik at også andre metoder enn injisering og andre stoffer enn heroin tillates her.

Ikke minst jobber vi for å styrke forebyggende arbeid, rusfrie møteplasser og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen.

Rødt vil:

  • Avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Dette er ikke ensbetydende med legalisering. Salg vil fremdeles være ulovlig.
  • Styrke det forebyggende arbeidet, sørge for rusfrie møteplasser og tidlig hjelp til barn og unge i risikosonen.
  • Bygge opp tilstrekkelig kapasitet på behandlingsplasser.
  • Lage tilbakeføringsprogrammer med individuell oppfølging slik at den enkelte kan komme tilbake til arbeid/utdanning og ha et verdig botilbud.
  • Styrke ettervernet.