Helse

Rødts mener det er dypt urettferdig at de på toppen kan regne med bedre behandling i helsevesenet enn oss andre. Vårt mål er et kunnskapsbasert og moderne helsevesen som er i stand til å ta vare på folks behov gjennom hele livet.

Foto: YAY Micro.

Helse og levealder henger tett sammen med klasseforskjeller. Rødt vil ha en helsepolitikk som reduserer disse forskjellene. Samtidig er helse og velferd blitt et svært profitabelt marked for private aktører. Økt sentralisering truer på sin side helsetilbudet for folk i distriktene.

Likeverdig tilbud

Rødt vil ha et solidarisk, offentlig helsevesen som gir likeverdige tjenester til alle. Tykkelsen på lommeboka eller hvor du bor skal aldri hindre deg i å få den hjelpen du trenger. Derfor vil Rødt fjerne egenandelene og sikre lokalsykehus med akuttberedskap over hele landet.

Vi ønsker et helsevesen som forebygger sykdom og skade der det er mulig. Kommunene og primærhelsetjenesten må rustes til å drive forebyggende fysisk og psykisk helsearbeid.

Ikke til salgs

Rødt vil kjempe mot en utvikling der folk blir avhengige av private forsikringsordninger for å få den hjelpen de trenger. Vi vil slå ring om vår felles, skattefinansierte velferd og holder fast på en offentlig og demokratisk styrt modell for helsetjenester.

Fullverdige lokalsykehus

Med helseforetaksmodellen som ble innført i 2001, er sykehusene underlagt styrings- og regnskapsprinsipper som er tilpasset privat næringsliv – ikke offentlige velferdstjenester. Et forvokst helsebyråkrati og sentrale politikere legger større vekt på bedriftsøkonomiske prinsipper enn helsefaglige vurderinger. Som en følge av dette er kirurgisk akuttberedskap og fødetilbud redusert eller fjernet, og sykehus flere steder lagt ned eller gjort om til lokalmedisinske sentre.

Rødt vil heller satse på fullverdige lokalsykehus med akutt- og fødetilbud over hele landet. Vi vil ha sykehusene underlagt en åpen og demokratisk styringsmodell. Sykehustilbud er infrastruktur og skal avgjøres politisk. Derfor vil vi fjerne foretaksmodellen og gjeninnføre folkevalgt kontroll over sjukehusene – over hele landet.