Stortingslønna og Rødts partiskatt

Rødts stortingsrepresentanter tjener i praksis ca 260.000 kr mindre enn de andre på Stortinget, fordi de betaler mye av stortingslønna videre til Rødt som en partiskatt.

Rødts Stortingsgruppe. Foto: Ihne Pedersen.

Rødts stortingsrepresentanter tjener i praksis ca 260.000 kr mindre enn de andre på Stortinget, fordi de betaler mye av stortingslønna videre til Rødt som en partiskatt.

Avtalen med Rødt er at partiets stortingsrepresentanter får beholde godtgjørelse tilsvarende gjennomsnittlig bruttolønn i Norge for heltidsansatte (basert på SSBs oversikt), og et tillegg på 20 % for tilgjengelighet, merarbeid, ugunstige og uforutsigbare arbeidstider. Det overskytende av godtgjørelsen betales inn til Rødt sentralt. Ytterligere tillegg for parlamentarisk leder er på 10 prosentpoeng (totalt 30 %).

I 2021 er gjennomsnittlig månedslønn (per andre kvartal) ifølge SSB på 50.750 kr, eller 609.000 kr i året. Dermed blir årslønna for Rødts stortingsrepresentanter på 730.800 kr. Årslønn for parlamentarisk leder blir på 791.700 kr.

Ettersom Rødts stortingsrepresentanter får samme lønn som alle andre stortingsrepresentanter inn på konto, løses dette teknisk med et autotrekk til Rødt hver måned.