Forskjells-Norge

Generasjonen som vokser opp i dag kan bli den første på over 100 år som får det mindre trygt enn foreldrene sine. Heldigvis er det mulig å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge.

Det er urettferdig at de på toppen kan regne med bedre behandling i helsevesenet enn oss andre. Foto: Ihne Pedersen.

Økte forskjeller og privatisering truer alt det arbeiderbevegelsen har bygget opp i Norge – trygghet, velferd og et sterkt fellesskap. Det gjør at makt og muligheter blir urettferdig fordelt. Folk sorteres etter størrelsen på lommeboka.

Samfunn bygget på samarbeid og likeverd er mer rettferdige enn samfunn basert på kapitalistisk konkurranse. Fordi fellesskap fungerer. Derfor er kampen mot forskjells-Norge Rødts aller viktigste sak.

Hva er Forskjells-Norge?

Rødts hovedsak er å skape et vendepunkt i kampen mot Forskjells-Norge. Framveksten av Forskjells-Norge handler om at de på toppen får stadig mer, mens vanlige menneskers trygghet svekkes.

Forskjellene i Norge har økt helt siden 1980-tallet. På 30 år har den rikeste prosenten i Norge doblet sin andel av inntektene. Andelen barn som vokser opp i fattigdom øker, mens antallet milliardærer har femdoblet seg på 15 år.

Men forskjells-Norge er mer enn tall. Det er at vanlige mennesker får en vanskeligere hverdag:

 • Forskjells-Norge er at du ikke kan planlegge hva familien skal gjøre i helga, fordi du ikke vet om du skal på jobb eller ikke.
 • Det er at kvinner fortsatt bare tjener 85 prosent av menn, selv om de gjør jobber som er like viktige.
 • Forskjells-Norge er når noen må ha to jobber for å få endene til å møtes, mens andre klager over lave renter: Man må ha over 80 mill i banken for å kunne leve på rentene alene.
 • Det er at folk i distriktene står i fare for å dø av ting folk som bor i byen overlever, fordi nærmeste lokalsykehus ikke lengre har akuttkirurgi.
 • Det er å jobbe i bemanningsbyrå og stadig jakte etter neste vakt, mens du ser unge arvinger allerede er på boligjakt.

Vi mangler rettferdighet

Generasjonen som vokser opp i dag er den første på over hundre år som risikerer å ikke få det bedre enn sine foreldre. Ikke fordi vi er fattigere enn før, men fordi velstanden er urettferdig fordelt.

Det vi mangler, er rettferdighet. Om neste generasjon får det mer usikkert enn den forrige, skyldes det politisk svikt. Gang på gang har de andre partiene hatt muligheten til å gjøre noe med økende økonomiske forskjeller. Likevel fortsetter forskjellene å vokse.

Derfor handler Rødts politiske prosjekt om noe mer enn å skifte regjering. Det handler om å skape et politisk vendepunkt, så forskjellene går ned.

Derfor er Rødt mot Forskjells-Norge

Rødt er ikke mot store forskjeller fordi vi er misunnelige på de rikeste. Vi er mot fordi det er urettferdig. Fordi det gjør at samfunnet blir et dårligere sted for oss alle. Det svekker folkestyret, tillitten mellom mennesker og mulighetene til hver enkelt.

Det lønner seg mer å arve enn å jobbe

Vi er avhengig av at alle bidrar for at det skal gå rundt. Da kan vi ikke ha et samfunn hvor det lønner seg mer å arve enn det gjør å jobbe. Høyre snakker om at det skal lønne seg å jobbe, men det stemmer jo ikke: Det som virkelig lønner seg er å arve. 77 av de 100 rikeste i Norge har ikke jobba for formuen – de har arva den. Hadde hardt arbeid virkelig lønt seg, ville landets hjelpepleiere, hotellansatte og renholdere vært millionærer.

Forskjells-Norge er urettferdig

Det er urettferdig...

2 av 3 vil ha mindre forskjeller

I lang tid har et stort flertall på 2 av 3 nordmenn ment at det er en hovedoppgave for politikerne å minske de økonomiske forskjellene. Det er med andre ord ikke den jevne nordmann som har ønsket seg denne utviklinga. Tvert imot.

En endring er på gang

Etter at Rødt valgte Forskjells-Norge som sin hovedsak, sier stadig flere partier det samme som Rødt har sagt lenge: At forskjellene må bli mindre. Rødts prosjekt framover handler om å sørge for at mindre forskjeller ikke bare er noe alle prater om, men at det blir en reell forandring.

LES OGSÅ: Forskjellen på Rødt og andre partier

Det er mulig å skape et vendepunkt

Rødt vil gjøre slutt på at det går samme veien samme hvem som styrer. Allerede nå bruker vi posisjonene våre i lokalpolitikken til å undergrave Siv Jensen og Erna Solbergs politikk for økte forskjeller:

 • Mens regjeringen gjør det vanskeligere å få fast jobb, har vi startet en kampanje mot midlertidige stillinger. Over 50 kommuner og fylkesting har vedtatt at de som arbeidsgiver ikke vil bruke svekkelsene i arbeidsmiljøloven til å ansette flere midlertidig, selv om regjeringen har åpnet for det.
 • Når regjeringen privatiserer stadig mer, svarer vi med forslag om at all kommunal velferd skal være profittfri sone. I Oslo, Trondheim, Tromsø og Bodø har vi for eksempel fått flertall for at ingen nye barnehager skal drives av kommersielle. Og når regjeringen øker barnehageprisene, svarer Rødt med å hindre prishoppet der vi har påvirkning, slik vi har gjort i Oslo.
 • Og når Høyre og FrP gjør flere barn fattigere, jobber vi med å gi flere gratis SFO og barnehage.

Det handler om noe større

Etter valget i 2017 er Rødt representert på Stortinget. Her fortsetter arbeidet mot Forskjells-Norge. Men samtidig må kampen om Forskjells-Norge handle om mer enn Stortinget. Det handler om å bygge et nytt fellesskap som kan forandre Norge. Og det trengs. For uansett hvem som er statsminister, vil de ikke alene klare å få ned forskjellene.

Grunnen er at politikk ikke bare handler om hvem som blir valgt, men like mye hva de folkevalgte får bestemme over.

En folkebevegelse

Etter 30 år med stadig økende forskjeller sitter de rikeste og de største selskapene med så mye makt, og har så mye innflytelse på politikken, at ingen politikere alene kan klare å stå imot.

Se bare på hvordan landet vårt selges ut bit for bit til EU. Vi har sagt nei to ganger, likevel har vi en EØS-avtale som gjør at Norge gradvis underlegges EU. EU blander seg inn i det meste, og nekter norske velgere å stemme fram den politikken de ønsker. Og de siste årene har vi sett flere forsøk på hemmelige handelsavtaler som vil undergrave stemmeretten enda mer.

Men dette fortsetter bare så lenge vi selv finner oss i det. Hvis vi står sammen kan vi få slutt på at velgerne mister makt og at utryggheten øker. At forskjellene øker, uansett hvem vi stemmer på. Derfor jobber Rødt for å bygge en folkebevegelse mot Forskjells-Norge.

Det er mulig å skape et vendepunkt. Men det er ikke bare opp til oss. Det er opp til deg.

Rødt 2021: Skatteopplegg for neste stortingsperiode

Økt skatt til de rike – Gratis tannhelse til alle

Slik vil Rødt gjøre Norge mer rettferdig:

 • Profittfri velferd
 • Rett til fast jobb og full stilling
 • Forbud mot bemanningsselskaper
 • Å erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. Inntil det skjer skal handlingsrommet og vetoretten i EØS brukes aktivt
 • Økt skatt på kapitalinntekt – ikke på ordinær arbeidsinntekt
 • At alle som trenger det får mulighet til å gå av med pensjon når de er 62 år
 • En kvinnepott i lønnsoppgjørene for å redusere lønnsforskjellene
 • Høyere skatt på sekundærbolig, for å bremse veksten i boligpriser
 • Å fjerne egenandelen på helse- og tanntjenester
 • At asylsøkere får jobbe mens de venter på svar
 • Å lovfeste rett til lærlingeplass
 • At kommunesammenslåing må bestemmes av innbyggerne