Barnetrygd

Rødt ønsker økt barnetrygd. På sikt mener vi barnetrygden må dobles for deretter å bli indeksregulert. Den må fortsette som universell ordning, så alle familier får utbetalt det samme.

Foto: YAY Micro

Barnetrygd er viktig for å lette barnefamilienes økonomi. Samfunnet er avhengig av å få barn, derfor er det viktig å støtte opp om barnefamiliene. I en tid med økende antall fattige familier vil økt barnetrygd også komme godt med for de med dårligst råd.

I vårt alternative budsjett for 2021 øker vi barnetrygden for alle barn med 300 kr/mnd (3600 kr mer i året).

Vi ønsker å øke barnetrygden generelt, men en slik økning vil ikke bety noe som helst for de fattigste familiene hvis man ikke får slutt på at mange kommuner kutter barnetrygden for de som mottar sosialhjelp. I praksis betyr dette at de familiene som trenger det mest, blir fratatt en ytelse som i utgangspunktet skal være universell. Derfor krever Rødt at man kommunene får penger til å holde barnetrygden utenfor, det vil koste ca 450 mill kr. for 2021.

Også i en rekke kommunestyrer har Rødt stilt forslag om å holde barnetrygden utenfor når sosialhjelpen beregnes, så barnetrygden blir en universell ordning som er lik for alle. Dette har vi fått gjennomslag for blant annet i Bodø, Kragerø og Moss.

Rødt vil:

  • Øke barnetrygda og bevare den som en universell skattefri overføring til alle som har ansvar for å forsørge barn. Barnetrygda skal økes for eldre barn slik at den blir lik for barn i alle aldre.
  • Lovfeste at barnetrygden holdes utenfor beregningen av sosialhjelp