Barnetrygd

Rødt ønsker økt barnetrygd. På sikt mener vi barnetrygden må dobles for deretter å bli indeksregulert. Den må fortsette som universell ordning, så alle familier får utbetalt det samme.

Foto: YAY Micro

Barnetrygd er viktig for å lette barnefamilienes økonomi. Samfunnet er avhengig av å få barn, derfor er det viktig å støtte opp om barnefamiliene. I en tid med økende antall fattige familier vil økt barnetrygd også komme godt med for de med dårligst råd.

På sikt mener Rødt barnetrygden må dobles for deretter å bli indeksregulert. I vårt alternative budsjett for 2019 øker vi barnetrygden til 197 kr/mnd (2364 kr mer i året) og at småbarnstillegget økes med 118 kr/mnd. Dette tilsvarer å ta igjen en tredjedel av etterslepet fra 1996, slik at vi kan komme i mål innen denne stortingsperioden er over i 2021.

Vi ønsker å øke barnetrygden generelt, men en slik økning vil ikke bety noe som helst for de fattigste familiene hvis man ikke får slutt på at mange kommuner kutter barnetrygden for de som mottar sosialhjelp. I praksis betyr dette at de familiene som trenger det mest, blir fratatt en ytelse som i utgangspunktet skal være universell. Derfor krever Rødt at man kommunene får penger til å holde barnetrygden utenfor, det vil koste ca 490 mill kr. for 2019.

Også i en rekke kommunestyrer har Rødt stilt forslag om å holde barnetrygden utenfor når sosialhjelpen beregnes, så barnetrygden blir en universell ordning som er lik for alle. Dette har vi fått gjennomslag for blant annet i Bodø, Kragerø og Moss.