Dynastiskatt

Rødt ønsker økt skatt på store formuer, utbytter og arv. Det er nødvendig for å bekjempe Forskjells-Norge og stanse dynasti-tendenser blant de aller rikeste.

Dynastiskatten

Rødts forslag om dynastiskatt består av tre elementer som til sammen ville gitt økte skatteinntekter i 2021 på over 17 milliarder kroner:

  1. Ny progressiv modell for formuesskatten
  2. Økt skatt på utbytte
  3. Progressiv arveskatt

Toppen av skattelistene domineres av arvinger. Vi ser en tendens til at rikdom hoper seg opp og går i arv i enkelte mektige familier. Slike familiedynastier har ikke vært vanlig i Norge, og er et uttrykk for økende forskjeller. Det er grunn til uro når rikdom samles på stadig færre hender. Derfor vil Rødt ta tre grep for en ny dynastiskatt: Økt formueskatt, økt skatt på utbytte og innføring av en arveskatt med høyt bunnfradrag.

Formuesskatt

Rødt foreslår en ny, progressiv modell for formuesskatt: Bunnfradraget skal være 1,7 mill. kr. og satsen 1,1 % opp til 10 mill. kr.. Over 10 mill. kr. blir satsen 1,25 %. Over 100 mill. kr. blir satsen 1,4 %.

Siden primærbolig verdsettes til 25 prosent av markedsverdien når man skal beregne skatt på formue, betyr det at man må eie en gjeldsfri bolig med markedsverdi på over 6,8 millioner før man begynner å betale formueskatt.

Vi foreslår også å fjerne rabatten som aksjer har i verdsetting av skattegrunnlaget. Modellen vår ville gitt økte skatteinntekter på 11 milliarder kroner i 2021. Se s. 32-33 i vårt alternative statsbudsjett for flere detaljer.

Utbytteskatt

Utbytte er måten formuen kaster av seg på, det er den arbeidsfrie inntekten en formue gir. For de med store formuer går utbytte til å øke formuen, fordi det er så store beløp at det ikke går til ordinært forbruk. Utbetalte utbytter har nådd nye høyder de siste årene.

I regjeringens forslag betaler man 32 prosent skatt på utbytte, mens man i Rødts forslag vil betale 43 prosent. om lag 6 milliarder kroner i 2021. Se s. 34 i vårt alternative statsbudsjett for flere detaljer.

Arveskatt

Vi foreslår en ny modell med bunnfradrag på 5 mill. kr. og progressiv stige:

  • Sats 5 - 10 mill: 10 %
  • Sats 10 - 100 mill: 15 %
  • Sats over 100 mill: 25 %

En person som arver en bolig verdt 6 millioner kroner (som er helt uten lån), vil med en slik modell måtte betale 100.000 kroner i arveskatt, mens en milliardærarving vil måtte betale en fjerdedel av arven over 100 millioner i skatt.

Basert på tall fra selvangivelsen i 2019, hvor det er frivillig å opplyse om arv eller gaver større enn 100 000 ser det ut til at et bunnfradrag på 5 mill vil gjøre at 98,5 % av de som mottar arv og gaver ikke vil bli berørt av en slik arveskatt. Dette vil med andre ord ikke være en skatt som treffer andre enn de aller rikeste.

Inntektene fra de ulike delene av dynastiskatten vil Rødt blant annet bruke på å gjøre tannhelse billigere for over 1 million nordmenn.