Formuesskatt

Rødt ønsker økt formuesskatt for å redusere forskjellene og finansiere flere og bedre fellesskapsløsninger.

Foto: Chris-Håvard Berge/CC.

Den blåblå regjeringen har i perioden 2013 - 2021 gitt bort flere milliarder kroner fra fellesskapet til landet aller rikeste ved å kutte i formuesskatten. Dette er en skatt man betaler på netto formue, og når prosentsatsen reduseres vil de som har størst formue tjene mest på dette. De borgerlige partiene påstår at slike skattekutt vil gi flere arbeidsplasser, men det eneste vi kan være sikker på er at det gir direkte utslag i økte økonomiske forskjeller.

Rødt mener kuttene i formuesskatten bør reverseres, i tillegg ønsker vi ennå høyere skatt på store formuer. Når forskjellene øker og vi får flere fattige familier samtidig som antallet millionærer og milliardærer vokser, må vi sikre omfordeling også via skattesystemet.

I tillegg til økt skattesats ønsker Rødt å fjerne særordninger som gjør at formuer blir «nedjustert» i ligningsverdi. Det er et viktig prinsipp å unngå skattesubsidier for de rike, ved å sikre at det er hele den reelle formuen som blir skattepliktig.

Rødt vil:

  • Økt skatt på store formuer, i form av en formuesskatt med høyt bunnfradrag og flere innslagspunkter med økende skattesatser.