Skatt på finansoverskudd

Norsk finansnæring går hvert år med store overskudd. Rødt ønsker en mer rettferdig skatt på dette.

Landets største bank, DNB, meldte om et overskudd på vanvittige 32,9 milliarder kroner i 2022. I 2022 var overskuddet før skatt for samtlige norske banker på 88,8 milliarder kroner. I 1. halvår 2023 er overskuddene 33 prosent høyere enn i samme periode i 2022.

På grunn av tekniske vanskeligheter, er det i dag ikke moms på finanstjenester. Dette er et problem det har vært bevissthet om lenge, for det er liten tvil om at momsfritaket i praksis er en stor milliard-subsidie av næringa. I 2017 ble det derfor innført en egen finansskatt, i form av høyere skatt på overskudd og høyere arbeidsgiveravgift enn andre bedrifter.

Med dagens satser beregner Finansdepartementet at subsidien fortsatt utgjør 5,3 milliarder kroner i 2022, og at hvert prosentpoeng ekstraskatt på overskudd ville kunnet gitt nesten 1 milliard i økte skatteinntekter for fellesskapet. Rødt mener finansskatten på overskudd bør økes fra dagens tre opp til ni prosentpoeng, slik at hele subsidien skattlegges.