Politikerlønn

Rødt vil ha lavere lønn for politikere og folk i politiske toppjobber.

Rødt ønsker generelt å kutte nivået på lønn for politikerne. For stortingsrepresentanter vil vi først at lønna kuttes vesentlig fra dagens nivå, til maksimalt 1,5 ganger medianinntekt (ca. 820.000) og deretter bindes til kronevis utvikling for medianinntekt, altså tilsvarende de som tjener midt på treet.

Her kan du lese mer om hva Rødt har gjort på Stortinget for å få ned politikerlønningene.

I kommunene varierer det hva ordførerne og politikerne har i lønn, men mange steder har Rødt foreslått kutt. I Oslo har Rødt for eksempel foreslått å senke lønnsnivået til "gjennomsnittlig lærerlønn + 10 %", men blitt nedstemt.

Hvorfor bry seg om hva politikerne tjener?

Fordi politikk handler om å prioritere. En krone mer i lønn betyr en krone mindre til noe annet. I et kommunebudsjett hvor dagtilbud eller fritidsklubber er trua av nedlegging fordi det mangler et par hundre tusen kan man ikke ta ordførerlønna ut av regnestykket. Etter flere år med ostehøvelkutt i statlig forvaltning og underfinansiering av kommunene er det trange budsjetter i mange kommuner. Hvis man først må kutte, hvorfor ikke kutte i egen lønn før man kutter i tilbudet til andre?

For det andre: Dessuten bidrar millionlønningene til å plassere den politiske eliten tettere på en utvidet økonomisk elite. Hvor mye vi tjener påvirker hvor vi bor, hva som er det naturlige feriemålet og hvem som sitter på nabobordet når vi går på restaurant. Selv om det fortsatt er lang vei opp fra millionlønn til landets ultimate milliardærelite, vil ei sånn lønn plassere deg helt i toppen av lønnsstatistikken. Tjener du én million er du blant landets seks prosent høyest lønte.

Sist, men ikke minst påvirker lønnsnivå og privilegier rekrutteringen til politikken. Utsiktene til en livsstil med økonomisk armslag og gullkort hos SAS gir noen en ekstra motivasjon til politisk karriere. Samtidig blir det en større personlig kostnad å skulle forlate politikken, og det blir vanskeligere å gå tilbake til en helt ordinær jobb hvis det samtidig halverer lønna di. Den nye trenden med yrkespolitikere som allerede fra ung alder bygger opp politisk karriere, blir forsterket av et lønnsnivå som gjør de fleste andre jobber uaktuelle i etterkant. Hvis man skal opprettholde lønnsnivået må man se etter andre verv og toppstillinger, eller kapitalisere på nettverket sitt i PR- og kommunikasjonsbransjen. Det kan gi politikere som er mer opptatt av å beskytte egen posisjon, fordi familieøkonomien rett og slett er avhengig av den.

  • Stortingsflertallet vedtok i juni 2019 en økning på drøyt 31.000 kroner til stortingsrepresentantene, slik at deres årlige godtgjørelse økte til 987.997 kroner. Regjeringsmedlemmenes godtgjørelse gikk opp 45.000 kroner, til 1.410.073, og statsministeren godtgjørelse – som for øvrig er lik som stortingspresidentens – økte med vel 55.000 kroner til 1.735.682.
  • I april 2020 vedtok Stortinget å fryse lønnsnivået for stortingsrepresentanter og regjering. Det gjøres i påvente av en kommisjon som ser på helheten rundt godgjørelser for folkevalgte på alle nivåer.